Dobling av Aldous volumer 

oktober 21, 2011, 09:08 CEST

Resultatene fra avgrensningsbrønnen 16/2-10 oppjusterer estimatene for utvinningstillatelse PL265 til å være mellom 900 og 1500 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter.

Dette er en dobling i forhold til tidligere kommuniserte volumer på mellom 400 og 800 millioner fat oljeekvivalenter for PL265.

Det er tidligere bekreftet kommunikasjon mellom PL265 og Avaldsnes i PL501 og at dette er ett stort sammenhengende oljefunn.

Bilde

Tim Dodson, konserndirektør for Leting i Statoil.

- Aldous/Avaldsnes er et gigantfunn og ett av de største funnene på norsk sokkel noensinne. Volumestimatene øker nå ytterligere fordi avgrensningsbrønnen som er boret påviser et sammenhengende, meget godt og tykt reservoar i Aldous Major Sør, sier konserndirektør for Leting i Statoil, Tim Dodson.

Endelige målinger viser at oljekolonnen i 16/2-10 er cirka 60 meter. Innsamlede data bekrefter at reservoaret er av samme, svært gode kvalitet som i funnbrønnen i Aldous Major Sør, 16/2-8. Dette er hovedårsaken til den betydelige oppjusteringen av volumene i PL265.

Aldous/Avaldsnes-funnet strekker seg over et stort areal på cirka 180 km2, og det er betydelig variasjon både i reservoartykkelsen og i høyden på oljekolonnen i strukturen.

Det skal bores ytterligere avgrensningsbrønner i begge utvinningstillatelsene. Statoil vil avvente resultater fra disse brønnene før selskapet kommer med et oppdatert, mer nøyaktig volumanslag for det kombinerte funnet.

Bilde

Kjerneprøve fra avgrensnings-
brønnen 16/2-10.

Etter ferdigstillelse av denne brønnen vil Transocean Leader gå til Troll-feltet i Nordsjøen.

Aldous Major Sør ligger i utvinningstillatelse PL265 i Nordsjøen, og brønnen 16/2-10 er boret 4,2 kilometer nord for funnbrønnen 16/2-8.

Statoil er operatør og har 40 prosent eierandel i PL265. Partnerne er Petoro AS (30 prosent), Det norske oljeselskap ASA (20 prosent) og Lundin Norway AS (10 prosent). Brønnen 16/2-10 er den sjuende letebrønnen i PL265. Tillatelsen ble tildelt i Nordsjøtildelingene 2000.

Avaldsnes ligger i PL501. Lundin Norway AS er operatør med 40 prosent eierandel, mens partnerne Statoil og Mærsk har henholdsvis 40 og 20 prosent eierandel. 

Kontaktpersoner:

Investor relations
Hilde Merete Nafstad, direktør IR, +47 957 83 911 (mobil)
Morten Sven Johannessen, direktør, IR USA, + 1 203 570 2524 (mobil)

Presse
Ola Anders Skauby, informasjonssjef, +47 905 98 519 (mobil)


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Map

Downloads