Skip to Content
no

Større mangfold i EPC-markedet

oktober 24, 2011, 12:15 CEST
Bilde

Troll A-plattformen i Nordsjøen. (Foto: Øyvind Hagen)

Statoil og partnerne i Troll-lisensen besluttet i september å investere 11 milliarder norske kroner i to nye kompressorer på Troll A-plattformen.

Bilde

Hans Jakob Hegge, områdedirektør for Nordsjøen Øst

De to nye kompressorene vil gjøre det mulig for Statoil å produsere gass raskere og akselerere produksjonen på Troll-feltet ved å muliggjøre produksjon med redusert trykk på brønnhodet. Kompressorene vil gjøre det mulig å produsere gass fra feltet helt fram til år 2063.

– De nye pre-kompressorene på Troll A vil bli drevet med strøm levert fra Kollsnes, som er den samme løsning som for de to første pre-kompressorene som allerede er installert. ABB leverte også driverne til disse kompressorene og denne erfaringen gjør at vi har svært store forventninger til sikker og effektiv gjennomføring og et godt samarbeid med driftsenheten vår, sier områdedirektør for Nordsjøen Øst, Hans Jakob Hegge.

ABB vil utføre ingeniørtjenester, anskaffelser og bygg- og anleggsvirksomhet knyttet til det elektriske driversystemet  på Troll A plattformen.

Bilde

Jon Arnt Jacobsen, direktør for Anskaffelser og leverandørrelasjoner

– Vi har et godt samarbeid med ABB som nå er ytterligere styrket, sier Jon Arnt Jacobsen, direktør for Anskaffelser og leverandørrelasjoner i Statoil.

– Det er et mål for Statoil å få større mangfold og flere EPC-leverandører på markedet. Vi ser positivt på at denne leverandøren har tatt på seg et større EPC-ansvar og har store forventninger til deres leveranser, sier han.

Motorene har økt ytelse fra 44 til 50 MW, og er basert på tidligere teknologi utviklet av ABB. Arbeidet under kontrakten starter umiddelbart. Anleggsoppstart på Kollsnes vil bli i Q2 2012. Ferdigstilling for kontrakten er satt til begynnelsen av 2015.

Statoil har allerede valgt Aibel som hovedleverandør for ingeniørtjenester, anskaffelser, konstruksjon på land og integrert konstruksjon til havs, samt ferdigstillelse (såkalt EPCIc-kontrakt) for oppgradering av Troll A pre-kompresjonskapasitet.

De to nye kompressorer er siste del av de planlagte kapasitetsutvidelsene på Troll A. Troll har en produksjonskapasitet og forventet levetid som langt overstiger andre felt på norsk sokkel. De nye kompressorene legger også til rette for inntrekning av gass fra Troll vest etter at oljeproduksjonen er ferdig.

De to kompressorene vil komme i drift i 2015, og vil gjøre Troll A i stand til fortsatt å produsere 120 millioner kubikkmeter per dag fram til 2018. De vil dermed sikre at vi kan produsere 30 milliarder kubikkmeter per år fram til 2024.