Grane produserer igjen for fullt

oktober 24, 2011, 15:35 CEST
Bilde

Grane-plattformen i Nordsjøen. (Foto: Øyvind Hagen)

Bakgrunnen for denne reduksjonen hadde utgangspunkt i giret til injeksjonskompressoren om bord på Grane. Store deler av anlegget som brukes til injeksjon på plattformen ble byttet ut og vedlikeholdt i forbindelse med en planlagt revisjonsstans i september. Få dager etter produksjonsstart oppsto imidlertid problemene i girakslingen.

En arbeidsgruppe ble umiddelbart nedsatt for å løse problemet. Prosjektet resulterte i tilbakeføring til normal drift flere uker tidligere enn forventet. 

I utbedringsperioden produserte Grane cirka 30.000 fat per dag, eller rundt 20 prosent av normalt volum.  Grane produserer nå som normalt, om lag 150.000 fat per dag. Statoils andel av denne produksjonen er 36,66 prosent.