Endelig avklaring i vannsaken for Statoil Canada Ltd

oktober 31, 2011, 18:16 CET

De 19 opprinnelige tiltalepunktene er frafalt av påtalemyndigheten og partene har i stedet blitt enige om et nytt tiltalepunkt.

Mellom 15. desember 2008 og 29. mai 2009 har Statoil overtrådt vilkårene i lisensen ved å ha underestimert vannuttaket fra en godkjent vannkilde, ved å hente vann fra to vannhull som ikke var omfattet av tillatelsen, ved å bruke inntaksfilter med større åpning enn godkjent (8 mm i stedet for 2,54 mm) og ved ikke å måle vannuttak i henhold til kravene i tillatelsen.

Statoils bruk av vann eller overtredelse av vilkårene i tillatelsen medførte ingen forurensing av miljøet. Tiltalepunktene som omfattet bevisste brudd på regelverket og å gi feil informasjon mot bedre vitende er blant de tiltalepunktene som er trukket tilbake.

Bilde

Lars Christian Bacher, direktør for Statoil Canada

Statoil tar ansvar for overtredelsen og vil betale en bot på 5.000 canadiske dollar (cirka 27.500 kroner). I tillegg, og som en del av reaksjonen, vil Statoil allokere 185.000 canadiske dollar (cirka 1.015.500 kroner) til finansiering av et e-læringsprogram som vil gi informasjon og veiledning om vannuttak og etterlevelse av gjeldende lover og regler.

Statoil benytter ikke overflatevann i produksjonsprosessen for oljesand. Selskapet får tillatelser fra miljømyndighetene i Alberta til å bruke overflatevann under vinterborekampanjer, i hovedsak til å fryse veier til is for å frakte utstyr.

– Statoil tar ansvar for at vi ikke fullt ut har etterlevd vilkårene i vanntillatelsen i denne perioden i 2008 og 2009. For Statoil har det vært viktig å samarbeide konstruktivt med miljømyndighetene i Alberta og fremskaffe informasjon for å klarlegge alle fakta i saken. Vi er tilfreds med at prosessen klargjør at Statoil ikke bevisst har brutt regelverket og at vi ikke har gitt feil informasjon mot bedre vitende, sier Lars Christian Bacher, direktør for Statoil Canada.

– Allerede før tiltalen ble tatt ut hadde Statoil utviklet bedre rutiner for å sikre best mulig etterlevelse av vilkårene i vannlisenser og vannlovgivningen. Vi er setter pris på at vi som en del av reaksjonen kan dele denne praksisen og bidra til å heve industristandardene på dette området, sier Bacher.

Blant de iverksatte forbedringstiltak inngår etableringen av en detaljert instruksjonsmanual, rutiner for oppfølging i felten og produksjon og distribusjon av filter med åpning som innfrir kravene i lovverket.

Downloads