Hammerfest LNG tilbake i drift

november 1, 2011, 10:58 CET
Bilde

Statoils LNG-anlegg i Hammerfest. (Foto: Harald Pettersen)

Anlegget tar imot store mengder naturgass fra Snøhvit-feltet som blir kjølt ned til LNG for å eksporteres. Etter en revisjonsstans tidligere i år ble det oppdaget trykkoppbygning som kan ha sammenheng med isdanning i anlegget.

I løpet av stansen har deler av anlegget blitt varmet opp og tørket. Det er tatt gass- og væskeprøver for analyse, og utført tester i forsøk på å finne ut hva som kan være årsaken til trykkoppbyggingen.

Anlegget fungerer nå som det skal, og produksjonen er tilbake i ordinær drift.