Statoil US Employee share savings plan viderefordeler aksjer 

november 2, 2011, 15:22 CET

Som deltaker i Statoil US Employee Share Savings plan, har Statoil ASA primærinnsider, Mr. William Maloney, mottatt følgende antall aksjer i november:

 Dato for tildeling   Tildelte aksjer*   Ny beholdning*
 02. november   96,461628   4411,790533

*American Depositary Receipts (ADR)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12