Øker eierandelen på Snøhvit

november 4, 2011, 08:03 CET

Statoil overtar Hess sine andeler på 11,25 % i PL097 og 8,33 % i PL110, som til sammen utgjør en andel på 3,26 % i Snøhvit-feltet og i Hammerfest LNG-anlegget på Melkøya. En andel på 3,26 % i PL110B, PL110C, PL448 og PL488 er også en del av avtalen.

Transaksjonen har virkning fra 1. januar 2011, og Statoil betaler Hess et etter skatt vederlag på én milliard kroner. Avtalen er betinget av relevante godkjenninger fra myndighetene. Statoils eierandel i Snøhvit vil være 36,79 % etter at transaksjonen er gjennomført.

Bilde

Øystein Michelsen, konserndirektør for Utvikling og produksjon Norge

- Snøhvit er et felt med lang levetid og store gjenværende ressurser som ligger i et område som har fått ny giv gjennom flere interessante funn den senere tid og inngåelse av delelinjeavtalen mellom Russland og Norge, sier konserndirektør for Utvikling og produksjon Norge, Øystein Michelsen.

Ved å øke sin eierandel i Snøhvit-feltet styrker Statoil sin posisjon i et strategisk viktig felt som er et knutepunkt i gassverdikjeden i Barentshavet og i selskapets ambisjoner i Barents-regionen generelt. Snøhvit er i dag det eneste anlegget i området og vil være avgjørende i forbindelse med gasseksportløsninger for andre funn.

- Avtalen er et nytt skritt på veien for å styrke vår posisjon i Barentshavet, et område som er forventet å være av stor betydning for Statoil i framtiden. Snøhvit er et stort felt som vil være i produksjon og skape aktivitet og verdier i minst 30-40 år fremover, sier Michelsen.

Overtakelsen er i tråd med Statoils fornyede strategi som legger vekt på aktiv porteføljestyring som et viktig virkemiddel for å øke verdiskapingen.

- Norsk sokkel har i løpet av 2011 vist seg å være et av olje- og gassområdene i verden med størst potensial som følge av store funn som for eksempel Skrugard i Barentshavet og det kjempestore Aldous/Avaldsnes-funnet i Nordsjøen. Men vi mener også bestemt at norsk sokkel har mange uorganiske vekstmuligheter gjennom kjøp, salg og bytte av andeler på eksisterende felt, sier Michelsen.

Snøhvit ble oppdaget i 1981. Plan for utbygging og drift av Snøhvit-feltet og plan for anlegg og drift for Hammerfest LNG ble godkjent i mars 2002, med produksjonsstart i august 2007. Rettighetshaverne i Snøhvit vil etter at transaksjonen er effektiv være: Statoil (operatør) (36,79 prosent), Petoro (30), Total E&P Norge (18,40), GDF SUEZ E&P Norge (12) og RWE Dea Norge (2,81).

Presse:

Ola Anders Skauby, pressetalsperson Utvikling og produksjon Norge,
Tel: +47 90 59 85 19