Øker andelen i Valemon

november 4, 2011, 08:00 CET

Statoil og Total E&P Norge AS har inngått en salgs- og kjøpsavtale der Statoil overtar Totals hele andel i Valemon-feltet på 2,5 prosent  (5 prosent i PL193B og fradeling av PL193) mot overføring av en andel på 2,0 prosent i Hild (PL040, PL043 og PL043BS) til Total.

Statoil ser på dette som en naturlig økning og konsolidering på et Statoil-operert felt i et kjerneområde på norsk sokkel som har en interessant oppside.

Transaksjonen er et eksempel på aktiv porteføljestyring som et viktig virkemiddel for å øke verdiskapingen.

Framdriften i Valemon-prosjektet går som planlagt, og produksjonsstart er forventet i fjerde kvartal 2014. Produksjonen på toppnivå er beregnet til 68.000 fat oljeekvivalenter per døgn. 

Statoils eierandel i Valemon-feltet vil øke fra 64,28 prosent til 66,78 prosent når avtalen er gjennomført.

Transaksjonen er betinget av relevante godkjenninger fra myndighetene.

Rettighetshavere i Valemon-feltet er Statoil (operatør) (64,275 prosent), Petoro (30), Enterprise Oil Norge (3,225) og Total (2,5).

Presse:
Ola Anders Skauby, pressetalsperson Utvikling og produksjon Norge,
Tel: +47 90 59 85 19