Meldepliktig handel 

november 8, 2011, 14:47 CET
Som deltakere i Statoil ASA sitt aksjespareprogram har nedenforstående primærinnsidere i Statoil Fuel&Retail fått tildelt Statoil ASA aksjer månedlig i perioden fra januar t.o.m. oktober 2011. Ved en feil er dette ikke blitt meldt ved hver tildeling. Gjennomsnittlig aksjepris er NOK 137,40.

Navn Tildelte aksjer Ny beholdning
Jon Arnt Jacobsen 1757 18730
Marthe Hoff 670 3926


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 4-1.