Meldepliktig handel 

november 16, 2011, 08:07 CET

Aksjene er kjøpt til kurs 148,26 kroner. Før viderefordeling til ansatte har
aksjespareprogrammet 7.942.387 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12