Statoils aksjespareprogram viderefordeler aksjer 

november 17, 2011, 14:18 CET

Etter viderefordeling har Aksjespareprogrammet 7.692.937 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12