Statoil og Centrica inngår stor gassavtale 

november 21, 2011, 08:01 CET
Bilde

Konsernsjef i Centrica Sam Laidlaw (foran til venstre) og konsernsjef i Statoil Helge Lund (foran til høyre) signerte gassavtalen i Downing Street nr. 10 med Storbritannias statsminister David Cameron (bak til venstre) og Norges ambassadør Kim Traavik (bak til høyre). (Foto: Harald Pettersen)

Den nye langsiktige avtalen om salg av gass etterfølger eksisterende avtale mellom Statoil og Centrica som utløper i 2015.

- Avtalen viser at naturgass vil spille en viktig rolle i Storbritannias langsiktige energimiks, sier Statoils konsernsjef Helge Lund. – Naturgass har alle egenskapene som kreves for at Storbritannia skal kunne nå sine langsiktige energipolitiske mål om konkurransedyktig pris, forsyningssikkerhet og reduksjon av CO2-utslipp, sier Lund. 

- Dagens kunngjøring er av høy strategisk viktighet der to av Storbritannias viktigste energiaktører påtar seg langsiktige forpliktelser for å bidra til Storbritannias energisikkerhet. Avtalen viser også at Statoils portefølje av naturgass på norsk sokkel er konkurransedyktig, sier Helge Lund.

- Jeg ønsker denne kunngjøringen velkommen. Den understreker styrken, dybden og den gjensidige gleden av det gode partnerskapet mellom Storbritannia og Norge. Gass spiller en sentral rolle i vår økonomi, og det vil den fortsatt gjøre i flere tiår framover. Dagens avtale vil bidra til å sikre fortsatt sikker og konkurransedyktig forsyning av gass til Storbritannia, fra en nabo vi har tillit til og stoler på, sier Storbritannias statsminister David Cameron.

- Dette er gode nyheter for Storbritannia. I dag danner gass grunnlaget for omtrent halvparten av vår elektrisitetsforsyning, og nesten 70 % av oppvarmingen vår. Den er pålitelig, fleksibel og konkurransedyktig, og er en drivkraft i vår økonomi. Gass vil ha en viktig rolle i lang tid framover. Den vil sikre lys og varme i våre hjem, som en del av en voksende portefølje med lavkarbonenergi. Denne avtalen vil bidra til å levere gass sikkert og rimelig, og styrke vårt nære forhold til Norge ytterligere, sier Storbritannias klima- og energiminister, Chris Huhne.

- Dagens kunngjøring er en viktig milepæl for Storbritannia og for Centrica, ettersom vi bidrar til å levere sikker energiforsyning for våre kunder langt inn i framtiden.  Den 10-årige leveringsavtalen styrker samarbeidet vårt med Statoil ytterligere og forbinder en av verdens største gasseksportører og ett av verdens største gassmarkeder, sier Centricas konsernsjef Sam Laidlaw.

5 milliarder kubikkmeter per år er et betydelig volum. Det utgjør omkring 5 prosent av Storbritannias samlede forbruk, og tilsvarer gassforbruket til 3,5 millioner britiske hjem, eller gassen som kreves for å drive ni eller ti gasskraftverk på 400 MW. Det britiske markedet forbruker omkring 100 milliarder kubikkmeter per år, og er det største og mest likvide gassmarkedet i Europa. 
Gassen i kontrakten er koblet til indekser på National Balancing Point (NBP), det virtuelle prisfastsettingspunktet i det britiske gassmarkedet. Volumene vil bli levert gjennom eksisterende rørledningssystem fra norsk sokkel.

Om Statoils gassposisjon i Storbritannia
Statoil – den nest største leverandøren av gass til Europa – har mangeårige forbindelser med det britiske gassmarkedet. Vår britiske gassportefølje omfatter langsiktige gassalgskontrakter med store kraftselskaper og direktesalg til store brukere i industrien. Videre driver vi handel ved National Balancing Point (NBP) – det britiske spotmarkedet. Statoil er også en deleier i Aldbrough gasslagringsanlegg i East Yorkshire. 

Bilde

Langeled ved Sleipner.

Statoil er den største leverandøren av gass fra norsk sokkel til Storbritannia, og har investert mange milliarder i infrastruktur (rørledninger og sokkelinstallasjoner) for eksport av store gassvolumer. Vår markedsandel i det britiske gassmarkedet er omkring 16-18 %, tilsvarende omkring 20 % av all gass som Statoil eksporterer fra norsk sokkel. Gassen eksporteres gjennom det etablerte rørledningssystemet - Vesterled, Langeled og FLAGS via Tampen Link.

Om Centrica
Centrica er et integrert energiselskap og rangert blant de 30 øverste på FTSE 100–listen. Selskapet har virksomhet i Storbritannia, Nord-Amerika, Norge, Nederland og Trinidad. På oppstrømsiden driver selskapet med leting, produksjon, prosessering, handel og lagring av energi. På nedstrømsiden leverer selskapet gass og elektrisitet til millioner hjem og virksomheter, og tilbyr en rekke løsninger og lavkarbon  produkter og tjenester til husholdninger.

Presseorientering kl. 10.30 i IB-senteret, Statoil, Forus Stavanger.
- Øystein Michelsen, Statoils konserndirektør for Utvikling og produksjon Norge 
- Eldar Sætre, Statoils konserndirektør for Markedsføring, prosessering og fornybar energi

Presseorienteringen vil også bli tilgjengelig ved videokonferanse hos Statoil på Vækerø (Oslo).

For ytterligere informasjon:

Investor Relations
Hilde Merete Nafstad, direktør, Investor Relations
Tlf: +47 957 83 911
Morten Sven Johannesen, direktør, Investor Relations
Tlf: +1 2035702524

Media
Jannik Lindbæk Jr, informasjonsdirektør, Media Relations
Tlf: +47 97755622
Morten Eek, pressetalsmann, Media Relations
Tlf: +47 416 89 515