Selger eierandeler for å optimalisere porteføljen på norsk sokkel  

november 21, 2011, 08:00 CET
Kjøperen er Centrica, et ledende energiselskap i Storbritannia, og en etablert aktør på norsk sokkel.

Bilde


- Transaksjonen styrker vår kapasitet til å fortsette satsingen på verdiskapende vekst på norsk sokkel, ett av verdens mest attraktive olje- og gassregioner. Skrugard-funnet i Barentshavet og gigantfunnet Aldous/Avaldsnes i Nordsjøen viser det betydelige organiske vekstpotensialet som finnes på norsk sokkel.

Transaksjonen bekrefter også verdien av eierandelene på norsk sokkel og hvordan vi skaper verdi ved å konsentrere vår satsning på sokkelen, sier Øystein Michelsen, konserndirektør for Utvikling og produksjon Norge. 

Bilde

Øystein Michelsen, konserndirektør for Utvikling og produksjon Norge (Foto: Trond Isaksen/Statoil)

Porteføljen på norsk sokkel er et kjerneområde for Statoil og avgjørende for selskapets verdiskapning.

Porteføljeforvaltning er et viktig satsingsområde i Statoils oppdaterte strategi, og norsk sokkel står frem som et område der slik satsing kan skape verdi. Gode resultater innen leting på norsk sokkel vil føre til nye utbygginger og vekst som krever prioritering av kompetanse og kapasitet. 

- I tillegg til å være nest største gassprodusent i Storbritannia, har vi også en av de raskest voksende virksomhetene innen leting og produksjon på norsk sokkel. Denne transaksjonen er et viktig steg videre for å bygge opp virksomheten og kanalisere kapital for å skape verdi. Mye av gassen som erverves gjennom denne transaksjonen vil også komme til det britiske markedet og gi ytterligere energisikkerhet for kundene til British Gas i framtiden, sier Sam Laidlaw, konsernsjef for Centrica.

Strategisk porteføljeforvaltning

- I senere år har vi foretatt en rekke salg og inngått joint ventures for å posisjonere Statoil som et finansielt solid, teknologifokusert oppstrømselskap, sier John Knight, konserndirektør for Global strategi og forretningsutvikling i Statoil. 

Bilde

John Knight, konserndirektør for Global strategi og forretningsutvikling i Statoil. (Foto: Trond Isaksen/Statoil)

Porteføljeoptimalisering den senere tid omfatter nedsalg innen oljesand i Canada, og i oljefeltet Peregrino i Brasil, børsnotering av drivstoff- og detaljhandelsvirksomheten, og salg av en betydelig eierandel i det norske rørledningssystemet Gassled.

- Gjennom aktiv porteføljeforvaltning har Statoil skapt betydelig verdi og ytterligere styrket selskapets vekstpotensial i løpet av de siste 18 månedene. Transaksjonen med Centrica synliggjør de industrielle verdiene i vår gassvirksomhet på norsk sokkel og inngår i samme målrettede satsing på aktiv porteføljeforvaltning for å styrke aksjonærverdiene, sier Knight.

Transaksjonen
Transaksjonen omfatter delvis eller full  uttreden fra følgende områder:

 Farm Down: 

 Kvitebjørn* Fra 58,550 % til 39,550 %
 Heimdal* Fram 39,443 % til 29,443 %
 Valemon* Fra 66,775 % til 53,775 %

 Exit:

 Skirne- Byggve 10,000 %
 Fulla* 50,000 %
 Frigg-Gamma-Delta* 40,000 %
 Vale* 28,853 %
 Rind 37,870 %
 
 * Statoil-operert

Kvitebjørn / Valemon-området er et betydelig gassproduksjons-/utviklingssenter i Norge. Statoil forblir operatør for begge felt.

Heimdal -området Statoil forblir operatør for Heimdal, men går ut av Vale, Frigg Gamma Delta og Fulla.

• Heimdal er et viktig senter for gasseksport i det norske gassystemet med forbindelser til Storbritannia og gassmarkeder på det europeiske kontinent.
• Vale og Skirne faller utenfor Statoils strategiske fokus.
• Tidlig fase av Fulla og Frigg Gamma Delta-funnene krever betydelig fokus og ressurser for at de skal bli fullstendig drivverdige, og dette kan best sikres gjennom en regionalt fokusert operatør.

Konsekvensene av transaksjonen for Statoil-personell er begrensede. Salgene vil ikke føre til nedbemanning. 

Transaksjonen trer i kraft fra 1. januar 2012, og beløpet etter skatt som skal betales av Centrica er 1,625 millioner dollar, og inkluderer et betinget vederlag på 100 millioner dollar. Transaksjonen forutsetter myndighetsgodkjennelser. 
Lambert Energy Advisory Ltd var rådgiver for Statoil i prosessen.

Investor- og analytikerkonferanse – ring inn kl. 9.30 CET.
- Statoils konserndirektør for økonomi og finans (CFO) Torgrim Reitan
- Statoils konserndirektør for Global strategi og forretningsutvikling. John Knight
- Statoils konserndirektør for Utvikling og produksjon Norge, Øystein Michelsen
Innringningsdetaljer: Vennligst ring inn 5-10 minutter før konferansen begynner ved hjelp av detaljene og numrene nedenfor:

- Participant  Passcode:  932597
- Local, Norway, Oslo: +47 2104 2970
- Local, Norway, Oslo: +47 2231 0619
- Local, UK, London:  +44 (0)20 7784 1038
- Local, UK, London: +44 (0)20 3147 4971

Presseorientering kl. 10.30 i IB -senteret, Statoil, Forus Øst, Stavanger
- Statoils konserndirektør for Utvikling og produksjon Norge, Øystein Michelsen
- Statoils konserndirektør for Markedsføring, prosessering og fornybar energi, Eldar Sætre
Presseorienteringen vil også bli tilgjengelig ved videokonferanse hos Statoil på Vækerø (Oslo).
For ytterligere informasjon:

Investor relations

Hilde Merete Nafstad, direktør (SVP), Investor Relations
Tlf: +47 957 83 911

Morten Sven Johannesen, direktør (VP),  Investor Relations
Tlf: +1 2035702524

Lars Valdresbråten, IR officer, Investor Relations
Tlf: +47 402 81 789

Media

Jannik Lindbæk Jr, informasjonsdirektør, Media Relations
Tlf: +47 97755622

Ola Anders Skauby, pressetalsperson, Media Relations
Tlf: +47 905 98 519