Statoil vil sende inn ytterligere dokumentasjon i forbindelse med oppkjøpet av Brigham

november 23, 2011, 10:45 CET

Statoil (NYSE:STO/OSE:STL) og Brigham Exploration Company (NASDAQ:BEXP) har besluttet å sende inn dokumentasjon til USAs statlige utvalg ”U.S. Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS)” på frivillig basis i forbindelse med Statoils tidligere kunngjorte oppkjøp av Brigham. Dokumentasjonen er frivillig og i samsvar med Statoils policy om å samarbeide med alle relevante myndighetsorganer i USA, inkludert CFIUS. Statoil vil betale for aksjer i henhold til tilbudet som gjelder. Verken dokumentasjonen eller en fullføring av CFIUS’ gjennomgang er en betingelse for å kunne avslutte Statoils aktuelle tilbud på ordinære aksjer i Brigham Exploration. Det innledende tilbudet utløper etter planen ved midnatt New York City-tid den 30. november 2011.

Fremtidsrettede utsagn
Utsagn i denne meldingen som gjelder framtidige resultater og begivenheter er framtidsrettede utsagn basert på Statoils nåværende forventninger. Faktiske resultater og begivenheter i framtidige perioder kan avvike vesentlig fra de som er uttrykt eller antydet i disse framtidsrettede utsagnene som følge av en rekke risikofaktorer, usikkerhetsmomenter og andre forhold. Alle utsagn utover historiske fakta er utsagn som kan anses som fremtidsrettede, inkludert forventede gevinster og kostnader i forbindelse med transaksjonen, ledelsens planer knyttet til transaksjonen, forventet tidspunkt for fullføring av transaksjonen, evnen til å fullføre transaksjonen, alle utsagn vedrørende planer, strategier og målsettinger fra ledelsen vedrørende framtidig virksomhet, inkludert gjennomføring av integrasjonsplaner, alle utsagn som angår forventninger eller antakelser, og alle utsagn om forutsetninger som ligger til grunn for ovennevnte faktorer. Risiko, usikkerhetsfaktorer og forutsetninger medfører muligheter for at forventede gevinster ikke blir realisert som antatt, at transaksjonen ikke blir fullført til riktig tid, hvis i det hele tatt, at partene ikke lykkes med å iverksette integrasjonsstrategier, og andre risikofaktorer som er beskrevet i Statoils årsrapport for 2010 på Form 20-F som er sendt inn til SEC (US Securities and Exchange Commission), som er tilgjengelig på Statoils nettside www.statoil.com. Verken vi eller noen andre personer påtar seg ansvar for hvor nøyaktige og fullstendige disse fremtidsrettede utsagnene er. Dersom vi ikke blir pålagt ved lov å oppdatere disse utsagnene vil vi ikke nødvendigvis oppdatere noen av dem etter at denne meldingen er offentliggjort, verken for å få dem til å stemme overens med faktiske resultater eller som følge av endringer i våre forventninger.


Tilleggsinformasjon:
Denne meldingen er verken et tilbud om kjøp eller en anmodning om å tilby noen av de ordinære aksjene i Brigham Exploration Company eller andre verdipapirer for salg. Statoil ASA og Fargo Acquisition Inc. har sendt inn en tilbudserklæring på Schedule TO, inkludert et kjøpstilbud, et oversendelsesbrev og tilhørende dokumenter til United States Securities and Exchange Commission (“SEC”). Tilbudet om å kjøpe de ordinære aksjene i Brigham (“Tilbudet”) vil bare gjøres i henhold til kjøpstilbudet, oversendelsesbrevet og de tilhørende dokumentene som er sendt inn med en slik Schedule TO. INVESTORER OG AKSJEEIERE RÅDES TIL Å LESE BÅDE TILBUDSERKLÆRINGEN, SLIK DEN ER SENDT INN OG MED EVENTUELLE ENDRINGER, OG ANMODNINGS-/ANBEFALINGSERKLÆRINGEN SOM GJELDER TILBUDET, SLIK DEN ER SENDT INN OG MED EVENTUELLE ENDRINGER, FORDI DE INNEHOLDER VIKTIG INFORMASJON. Anmodnings-/anbefalingserklæringen på Schedule 14D-9 er sendt inn til SEC av Brigham. Investorer og aksjeeiere kan få et gratis eksemplar av disse erklæringene (når tilgjengelig) og andre dokumenter som er sendt inn til SEC ved å gå inn på nettsiden www.sec.gov, som administreres av SEC, eller ved å rette forespørsel til Innisfree M&A Incorporated på +1 877 687-1875.


Mer informasjon:

Investor relations Norge:
Hilde Merete Nafstad, direktør, investor relations, mobil: +47 957 83 911

Investor relations USA:
Morten Sven Johannessen, direktør, investor relations USA, mobile: +1 203 570 2524

Presse Norge:
Jannik Lindbæk jr., direktør, media relations, mobil: +47 977 55 622

Bård Glad Pedersen, pressetalsmann, media relations, mobil: +47 918 01 791

Presse USA:
Ola Morten Aanestad, direktør, kommunikasjon Nord-Amerika, mobil: +1 713 498 0585