Finansiell kalender 2012 

desember 1, 2011, 07:00 CET
8. februar Publisering av resultater for fjerde kvartal 2011
8. februar Strategioppdatering
23. mars Publisering av årsrapport 2012
7. mai Publisering av resultater for første kvartal 2012
15. mai Generalforsamling avholdes i Stavanger
26. juli Publisering av resultater for andre kvartal 2012
26. oktober Publisering av resultater for tredje kvartal 2012

Kontaktpersoner:

Hilde Merete Nafstad, direktør Investor Relations
Tlf: +47 95 78 39 11

Morten Sven Johannessen, direktør Investor Relations Nord-Amerika
Tlf: +1 203 570 2524

Statoil tar forbehold om endringer i datoene.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12