Statoil US Employee share savings plan viderefordeler aksjer 

desember 2, 2011, 14:49 CET

Dato for tildeling

Tildelte aksjer*

Ny beholdning*

02. desember

104,574422

4516,364955

*American Depositary Receipts (ADR)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12