"Gå til hovedinnhold"

Hurtigutbygging av Visund Nord

desember 5, 2011, 11:10 CET

Visund Nord ble høsten 2010 vedtatt gjennomført som hurtigutbygging med planlagt produksjonsstart høsten 2013.

Nå har partnerne gjort investeringsbeslutningen som  beløper seg til 3,1 milliarder kroner (løpende).

Bilde

Oljen fra Visund Nord skal transporteres til Visund A-plattformen. (Foto: Kjetil Alsvik)

Utvinnbare reserver er forventet å være 29 millioner fat oljeekvivalenter, hovedsakelig olje.

Visund Nord bygges ut med en standard bunnramme med to brønner. Bunnrammen er produseres hos FMC og skal installeres i sommersesongen 2012.

Oljen skal transporteres til Visund A gjennom et nytt rørsystem, for prosessering på denne plattformen.

Sammen med partnerne og myndighetene har Statoil sikret en rask prosess for beslutning og tidlige leveranser av utstyr med lang leveringstid.

Alle hovedkontrakter i prosjektet er allerede tildelt bortsett fra marine installasjoner og plattform-modifikasjoner som er planlagt tildelt innen utgangen av året.

Med investeringsbeslutningen starter produksjonen fra Visund Nord igjen etter å ha vært stanset siden 2006.

Bilde

Halfdan Knudsen, Statoils direktør for porteføljen av hurtigutbygginger på norsk sokkel

Med standardisert løsning, minimale modifikasjoner på vertsplattformen og erfaringer fra Visund satelittfelt lar det seg gjøre.

Tidligere i år ble Visund Sør besluttet som en hurtigutbygging koblet til Gullfaks. Begge beslutningene bidrar til god ressursutnyttelse og forlenget produksjon for Visund-feltet.

Visund Nord-beslutningen vil også bidra til at det legges til rette for å utvikle andre ressurser i det nordlige Visund-området.

– 2011 er blitt et gjennombruddsår for hurtigutbygginger på norsk sokkel. Med Visund Nord gjør Statoil investeringsbeslutning nummer sju innen hurtigutbyggingsporteføljen i år, sier Halfdan Knudsen, direktør for porteføljen for hurtigutbygginger på norsk sokkel.

Ambisjonen er å ha de første fem feltene av denne type hurtigutbygginger i drift i overgangen 2012/2013.

Fakta om Visund Nord
  • Olje- og gassfeltet Visund ligger i blokk 34/8 og 34/7 og er operert av Statoil
  • Feltet ligger 22 kilometer nordøst for Gullfaks i Tampen-området. Produksjonen startet våren 1999.
  • Visund Nord er en separat undervannsutbygging om lag 10 kilometer fra plattformen, og en del av eksisterende Plan for utbygging og drift (PUD) for Visund.
  • Utbyggingen omfatter en standard havbunnsramme med to brønner koblet til Visund A-plattformen.
  • Forventede utvinnbare reserver er om lag 29 millioner fat oljeekvivalenter.
  • Totale investeringer er beregnet til 3,1 milliarder kroner (løpende)
  • Produksjonsstart er berammet til høsten 2013
  • Rettighetshavere PL120 (Inside): Statoil  (53,2 prosent), Petoro (30,0), Total (7,7) og ConocoPhillips (9,1).
  • Rettighetshavere PL120 (Outside): Statoil  (59,06 prosent), Petoro (16,94), Total (11,0) og ConocoPhillips (13,0).