Meldepliktig handel  

desember 13, 2011, 18:00 CET

Etter viderefordeling har Aksjespareprogrammet 7.925.902 aksjer.

Som deltaker i aksjespareprogrammet har nedenforstående primærinnsidere fått tildelt aksjer til gjennomsnittlig pris på NOK 137,56 pr. aksje.

Navn

Tildelte aksjer

Ny beholdning

Adams, Robert

606

5777

Bjørn, Benedikte

95

813

Dodson, Timothy

671

11528

Gjærum, Reidar

514

12786

Iversen, Einar Arne

170

3462

Klouman, Hans Henrik

1109

7945

Knight, John

1200

27967

Lund, Helge

299

41647

Mellbye, Peter

651

20977

Michelsen, Øystein

738

14204

Reitan, Torgrim

469

12094

Skeie, Svein

509

9777

Svaan, Morten

212

2235

Thomsen, Kåre

491

12211

Margareth Øvrum

815

21309

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandel-loven §5-12

I tillegg har nedenstående primærinnsidere i Statoil Fuel & Retail fått tildelt aksjer til gjennomsnittlig pris på NOK 150,67 pr. aksje.

Navn

Tildelte aksjer

Ny beholdning

Hoff, Marthe

68

3994

Jacobsen, Jon Arnt

153

18883

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandel-loven § 4-1.