Øker utvinningen med lett brønnintervensjon

desember 15, 2011, 10:36 CET
Bilde

Island Constructor er et fartøy for lett brønnintervensjon. (Foto: Island Offshore)

Statoil tildelte tidligere i år Island Offshore rammeavtale for lette brønnintervensjonstjenester (LWI) fra fartøyet Island Constructor.

Det nye fartøyet blir satt i drift nå i desember og Statoil har med det hele tre lett brønnintervensjonsfartøyer i drift på norsk sokkel.

Lett brønnintervensjonsfartøyer, såkalt cat A, er et viktig verktøy for Statoil for å øke utvinningen fra felt i drift.

Sammenlignet med konvensjonelle boreenheter reduserer disse fartøyene kostnadene for brønnintervensjon betydelig. Reduserte kostnader for brønnintervensjon vil øke antall intervensjoner.

Bilde

Øyvin Jensen, leder for lett brønnintervensjon i Statoil

- Å utføre konvensjonelle jobber av denne typen for havbunnsutbygginger hvor det ikke er store volumer gjenværende olje har vært kostbart, sier leder for lett brønnintervensjon i Statoil, Øyvin Jensen.

- For å møte denne utfordringen har Statoil tatt i bruk LWI-fartøy i stor skala. Dette er av stor verdi for oss, både med tanke på effektivitet og kostnadsreduksjon.

Lett brønnintervensjon er et viktig redskap i Statoils verktøykasse for å øke utvinningen fra feltene. Stadig flere felt bygges ut med undervannsinstallasjoner.

Samtidig synker produksjonen fra de modne feltene. For å holde produksjonen oppe må brønnene vedlikeholdes. Dette har historisk vært kostbare operasjoner på subsea-felt.

Bilde

Terje Rognan, direktør for boring og brønnanskaffelser i Statoil

Bruk av lett brønnintervensjonsfartøy bidrar til at det lønner seg å gjøre vedlikehold på subsea-brønner. Siden 2000 har Statoil regelmessig drevet med denne typen kabelbasert brønnvedlikehold på undervannsbrønner og teknologien er stadig utviklet til det bedre.

Statoil har i høst tatt ut en ny forespørsel på lett brønnintervensjonsfartøy. Forespørselen gikk ut i oktober og svarfrist for tilbud er i desember.

- Vi har i dag tre fartøy i tjeneste, denne nye forespørselen skal dekke behovet fremover når disse går av kontrakt, sier direktør for boring og brønnanskaffelser i Statoil, Terje Rognan.

- Vi etterspør minimum to slike fartøy og åpner for mulige langtidskontrakter. Med 487 subsea-brønner på norsk sokkel, sier det seg selv at dette er et marked som er viktig for Statoil fremover og også høyst interessant for leverandørindustrien og rederiene.

Fakta

  • Fartøyene for lett brønnintervensjon er koblet til brønnen ved hjelp av en verktøykasse som senkes til havbunnen
  • Fartøyet kan utføre logging og kabelbaserte overhalinger, men ikke bore
  • Under LWI fjernstyres utstyr i brønnen gjennom en kabel fra overflaten og – til forskjell fra andre rigger – uten stigerør.
  • I dag har Statoil kontrakt for tre LWI-fartøy, Island Wellserver, Island Frontier og Island Constructor, på norsk sokkel.