Statoil blir operatør for presalt-blokker i Angola 

desember 20, 2011, 12:25 CET

Dette er konklusjonen etter den internasjonale begrensede budrunden som Sonangol har arrangert for tilgang til pre-salt-områder i Kwanza-bassenget utenfor kysten av Angola.

Bilde

Tim Dodson, konserndirektør for Leting i Statoil

– Tildelingen av to operatørskap i Angola er en viktig milepæl for Statoil. Vi mener de angolanske presaltforekomstene tilsvarer presaltområdene i Brasil der det er gjort store funn de siste årene. Tidlig tilgang i dette nye leteområdet gir oss en betydelig mulighet for økt verdiskaping dersom potensialet bekreftes, sier Tim Dodson, konserndirektør for Leting i Statoil.

Statoil er operatør på følgende blokker, med en andel på 55 prosent:  

  • Blokk 38 – Partnere er Sonangol P&P og China Sonangol med andeler på henholdsvis 30 og 15 prosent.
  • Blokk 39 – Partnere er Sonangol P&P og Total med andeler på henholdsvis 30 og 15 prosent.

Statoil er partner på følgende blokker, med en andel på 20 prosent:

  • Blokk 22 - Repsol er operatør med en andel på 30 prosent, og Sonangol P&P er partner med en andel på 50 prosent.
  • Blokk 25 - Total er operatør med en andel på 35 prosent, og BP og Sonangol P&P er partnere med andeler på henholdsvis 15 og 30 prosent.
  • Blokk 40 - Total er operatør med en andel på 50 prosent, og Sonangol P&P er partner med en andel på 30.

De øvrige partnerne bærer Sonangols eierinteresse på 30 % gjennom letefasen. Statoil vil påta seg en økonomisk forpliktelse på om lag 1400 millioner amerikanske dollar knyttet til den ovennevnte tildelingen, inkludert signaturbonus og minimum forpliktet arbeidsprogram.

Arbeidsprogrammet består av innsamling av 3D-seismikk over et område på 18.400 kvadratkilometer og deltakelse i til sammen åtte letebrønner samt bidrag til utvikling av Sonangols forsknings- og teknologisenter, samfunnsprosjekter og opplæring av ansatte i Sonangol.

Statoils tekniske ekspertise og undergrunnskompetanse, erfaring fra leting på store havdyp internasjonalt og resultater innenfor planlegging og gjennomføring av store komplekse prosjekter til havs, utgjør en verdifull erfaring for å realisere letepotensialet i pre-saltområdene i Angola.

Statoil er allerede partner med andeler i blokkene 4/05, 15, 15/06, 17 og 31. Den angolanske kontinentalsokkelen er en av de største bidragsyterne til Statoils produksjon utenfor Norge. Statoils egenproduksjon fra blokkene 15, 17 og 4/05 var om lag 173.000 fat oljeekvivalenter per dag i 2010 – noe som tilsvarer 34 prosent av selskapets samlede internasjonale produksjon av olje og gass.

Mer informasjon:

Investor relations Norge:
Hilde Merete Nafstad, direktør, investor relations,
mobil: +47 957 83 

Investor relations USA:
Morten Sven Johannessen, direktør, investor relations USA,
mobil: +1 203 570 2524

Presse:
Bård Glad Pedersen, pressetalsmann, media relations,
mobil: +47 918 01 791

Downloads