Meldepliktig handel - Statoil ASA 

desember 22, 2011, 11:11 CET
Lady Barbara Judge, styremedlem i Statoil ASA har den 22. desember 2011 kjøpt 1.253 aksjer i Statoil ASA til en pris per aksje på 150,0775 kroner og vil etter kjøpet eie 2.488 aksjer i Statoil ASA.

Kontaktpersoner

Investor relations
Hilde Merete Nafstad, direktør IR, +47 957 83 911 (mobil)

Presse
Bård Glad Pedersen, fungerende informasjonsdirektør, +47 918 01 791 (mobil)


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.