Skip to Content
no

Nok et funn i Gullfaks-området

januar 4, 2012, 08:39 CET
Skinfaks Dette er det fjerde infrastrukturnære funnet i Gullfaks-området i løpet av en 10-måneders periode.

Det er påvist lett olje i midtre jura reservoarbergarter (Brentgruppen) og en 80 meter kolonne i reservoarbergarter med god reservoarkvalitet. 

Bilde

Tore Løseth, letedirektør for Nordsjøen

- Vi jobber med å se på om dette funnet kan utvinnes i tilknytning til den infrastrukturen som er i området, sier Tore Løseth, letedirektør for Nordsjøen.

Skinfaks Sør ligger rett vest for Gullfaks-feltet i Tampen-området i Nordsjøen.

- I letestrategien for norsk sokkel fokuserer vi nå på muligheter som kan gi store funn og selvstendige utbygginger, men vi har også stor fokus på det vi kaller tidskritisk ILX, det vil si leting nær eksisterende felt hvor det er tilgjengelig kapasitet til å knytte opp og produsere de volumene vi finner raskt, sier Tore Løseth.

Gullfaks er et godt eksempel på hvordan et område har utviklet seg etter det første store funnet. Gullfaks-feltet ble funnet i 1978 og var beregnet til 2,5 milliarder fat oljeekvivalenter.

Senere har funn av felt som Gullfaks Sør, Rimfaks og Valemon tilført ytterligere én milliard fat oljeekvivalenter til området.

Statoil har fortsatt å lete rundt Gullfaks, og i løpet av ett år er det gjort fire nye funn: Rutil, Opal, Brent 10 A/B og nå Skinfaks Sør, som samlet gir en ressurstilvekst på 50-100 millioner fat oljeekvivalenter.

I 2012 vil 40 prosent av Statoils letebrønner på norsk sokkel være ILX-brønner. Det er planlagt ILX-boring nær Oseberg, Snorre og Norne.

Fakta om Skinfaks
  • Skinfaks Sør, blokk 33/12, ligger i Nordsjøen rett vest for Gullfaks-feltet i Tampen-området
  • Det ble påvist i 2002, og plan for utbygging og drift (PUD) ble innlevert i 2004.
  • Boret av riggen COSL Pioneer som etter ferdigstilt operasjon skal til Oseberg/Crux for leteboring.
  • Havdypet i området er 135 meter
  • Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3722 meter under havoverflaten og ble avsluttet i Drake-formasjonen i midtre jura.
  • Rettighetshavere er Statoil, operatør (70 prosent) og Petoro AS (30 prosent)