Statoil US Employee share savings plan viderefordeler aksjer 

januar 5, 2012, 07:14 CET

Dato for tildeling

Tildelte aksjer*

Ny beholdning*

04. januar

2568,72

7085,084955

*American Depositary Receipts (ADR)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12