Skip to content

Trapper opp teknologisatsingen

januar 10, 2012, 10:34 CET

Fram mot 2020 skal Statoil opprettholde en høy produksjon på norsk sokkel samtidig som den internasjonale produksjonen skal mer enn dobles.

Bilde

Margareth Øvrum, konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring.

- Olje- og gassindustrien star overfor nye teknologiske utfordringer som er annerledes enn de vi har håndtert så langt. Fremtidens ressurser vil vi finne på store havdyp, i arktiske områder med tøft klima og i nye ressurser som for eksempel skifergass og skiferolje. Statoil er godt posisjonert til å kunne lede den videre teknologiutviklingen i olje og gassindustrien sier Margareth Øvrum, konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring.

Statoil trapper nå opp teknologisatsingen vår for å øke produksjonen, redusere energiforbruk og støtte selskapets vekstambisjoner. Helt konkret betyr det tøffere teknologiprioriteringer, tettere samarbeid og raskere implementering av teknologi.

Statoils nye teknologistrategi bygger på selskapets ambisjoner om å øke produksjonen fra 1.9 millioner fat oljeekvivalenter per dag i 2010 til 2,5 millioner fat oljeekvivalenter per dag i 2020.

De fire prioriterte teknologiområdene er:

  • Seismisk avbildning og tolkning: Skal bidra til å gjøre flere funn og øke utvinningsgraden innen 2020.
  • Reservoarkarakterisering og -utvinning – for å maksimere verdier. Skal bidra til ytterligere 1.5 milliarder fat oljeekvivalenter i reserver innen 2020.
  • Effektiv brønn-konstruksjon – for å bore mer kostnadseffektive brønner: 30% kortere tid på brønn-konstruksjon og 15 % reduksjon i kostnader innen 2020.
  • Realisere undervannskompresjon innen 2015 og fullføre en undervannsfabrikk innen 2020 – for å akselerere og øke produksjonen.

- Vi har identifisert fire forretningskritiske teknologiområder hvor Statoil har konkurransefortrinn eller trenger å styrke vår konkurransesituasjon. Vi har satt oss ambisiøse mål for hvordan teknologi skal bidra til flere funn, økt utvinning fra eksisterende felt, reduserte kostnader og operasjonelle forbedringer innen helse, miljø og sikkerhet, sier Øvrum.

Statoil øker satsingen på forskning og IOR (Improved Oil Recovery).

- For 2012 øker vi investeringene i forskning og utvikling med 27 prosent til 2,8 milliarder kroner. Vi planlegger også for en videre økning i forskningsaktiviteten vår fremover.  I tillegg har vi konkrete planer for å utvide vårt forskningssenter på Rotvoll i Trondheim for å gi plass til Norges største IOR-senter, sier Øvrum.

-Våre teknologisprang har ikke vært mulig uten løsningene som har blitt utviklet sammen med en innovativ og dynamisk leverandørindustri, universiteter, forskningsinstitusjoner og andre partnere. For å lykkes med våre fire prioriterte teknologiområder trenger vi nye løsninger og tettere samarbeid, sier Øvrum.