Leter utenfor kysten av Canada

januar 12, 2012, 18:31 CET

Chevron og Statoil skal dessuten samarbeide om letevirksomhet i den kanadiske delen av Beauforthavet. Avtalene omfatter store blokker på dypt vann og representerer et betydelig strategisk samarbeid mellom selskapene.

– Disse avtalene vil styrke vår leteposisjon i Atlanterhavet utenfor Canada og i Beauforthavet, og er en bekreftelse på vår satsing for å oppnå langsiktig vekst i Canada, sier konsernsjef i Chevron Canada, Jeff Lehrmann. – Vi ser fram til å jobbe med Statoil og Repsol for å oppnå gode leteresultater i disse svært lovende bassengene.

Bilde

Tim Dodson

– Avtalene gir Statoil tilgang til nye leteområder i en allerede omfattende arktisk portefølje. En sterkere posisjon i Flemish Pass-bassenget samt tidlig tilgang i Orphan-bassenget og Beauforthavet gir oss økte muligheter og fleksibilitet i leteporteføljen, sier Tim Dodson, konserndirektør for Leting i Statoil.

Avtalene om Orphan-bassenget og Flemish Pass-bassenget reflekterer også Repsols satsing på å øke sin tilstedeværelse i Nord-Amerika, og spesielt på østkysten av Canada. Selskapet ser også fram til å jobbe med Chevron og Statoil for å oppnå gode resultater fra letevirksomheten i disse svært lovende, uutforskede bassengene.

Detaljene i samarbeidsavtalene er som følger:

Orphan-bassenget:

  • Gjennom en farm-out-avtale vil Repsol og Statoil delta i en planlagt letebrønn i Orphan-bassenget i 2012 utenfor kysten av Newfoundland og Labrador (NL) på letelisens 1074R (604.000 hektar).
  • Chevron vil være operatør med en eierandel på 65 prosent. Repsol vil ha en andel på 20 prosent, mens Statoil vil ha 15 prosent.

Flemish Pass-bassenget:

  • Chevron, Statoil og Repsol leverte nylig vinnerbudet på to letelisenser i Flemish Pass-bassenget utenfor kysten av Newfoundland og Labrador.
  • Budene omfattet lisens NL 11-02-01 (247.016 hektar) og NL 11-02-02 (186.780 hektar). Lisensene ligger om lag 400 kilometer øst for St. John’s, Newfoundland og Labrador, på 700-2.600 meters dyp.
  • Statoil vil være operatør med en eierandel på 50 prosent. Chevron har 40 prosent og Repsol 10 prosent.

Beauforthavet:

  • Gjennom en farmout-avtale vil Statoil delta sammen med Chevron i et 3D-seismikkprogram i Beauforthavet, som foreløpig er planlagt til sommeren 2012.
  • Det foreslåtte programmet vil bestå av 3D-innsamling på EL 460, en blokk på 2.060 kvadratmeter som ligger på 800-1.800 meters dyp omtrent 120 kilometer fra kysten.
  • Chevron vil være operatør med en eierandel på 60 prosent. Statoil vil ha 40 prosent.

Om Chevron

Chevron Canada Limited er et heleid datterselskap av Chevron Corporation, og driver utvikling av olje- og gassressurser utenfor kysten av Newfoundland og Labrador, i Alberta, og i Nordvestterritoriet. Chevron Corporation er ett av verdens ledende, integrerte energiselskaper, med datterselskaper som driver virksomhet over hele verden. Selskapet er involvert i så godt som alle deler av energisektoren. Chevron leter etter, produserer og transporterer råolje og naturgass, raffinerer, markedsfører og distribuerer drivstoff for transport og smøremidler, produserer og selger petrokjemiske produkter, genererer kraft og produserer geotermisk energi, tilbyr energieffektive løsninger og utvikler energiressurser for framtiden, blant annet biodrivstoff. Chevron har sin hovedbase i San Ramon i California. Se nettsidene www.chevron.ca eller www.chevron.com for mer informasjon.

Om Statoil

Statoil er et internasjonalt energiselskap med virksomhet i 36 land. Basert på mer enn 35 års erfaring fra olje- og gassproduksjon på norsk sokkel, anvender selskapet teknologi og nyskapende forretningsløsninger for å møte verdens energibehov på en ansvarlig måte. Vi har hovedkontor i Norge, 20.000 ansatte over hele verden og er børsnotert i New York og Oslo. Se hjemmesiden www.statoil.com for mer informasjon.

Om Repsol

Repsol er et globalt energiselskap med aktiviteter i hydrokarbonsektoren (leting og produksjon, raffinering og markedsføring) i mer enn 30 land. Selskapet har også 40.000 ansatte fra 70 forskjellige land. Det er ett av verdens største privateide oljeselskaper og er det største energiselskapet i Latin-Amerika. Det er ledende på raffinering og markedsføring i Spania og Argentina, og verdens tredje største privateide distribusjonsselskap for LPG. Repsol deltar allerede i letevirksomhet utenfor kysten av Canada på fire blokker i bassengene Jeanne d'Arc og Central Ridge.


Pressekontakter:

Chevron Canada:

Tim Murphy
St. John’s Office
(709) 757-6108; (709) 728-9146
timmurphy@chevron.com

Leif Sollid
Calgary Office
(403) 234-5192; (709) 604-2269
Leif.Sollid@chevron.com

Statoil

Bård Glad Pedersen
Norge
+47 91801791
barp@statoil.com

Caron Hawco
St. John’s
(709) 738-8471; (709) 749-0601
cahaw@statoil.com

Downloads