"Gå til hovedinnhold"

Meldepliktig handel 

januar 16, 2012, 07:18 CET

Aksjene er kjøpt til kurs 150,85 kroner. Før viderefordeling til ansatte har aksjespareprogrammet 8.455.402 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12