FNs internasjonale år for bærekraftig energi for alle

januar 17, 2012, 07:53 CET

“Bærekraftig energi for alle” ble lansert som tiltak av FNs generalsekretær Ban Ki-moon under åpningsdagen av the World Future Energy Summit i Abu Dhabi.

Det globale initiativet innebærer 12 måneder med toppmøter, offentlig bevisstgjøring og en global bevegelse for å gi framdrift i arbeidet med å møte det presserende globale behovet for fattigdomsbekjempelse gjennom tilgang til energi.

Bilde

Statoils konsernsjef Helge Lund på møtet i Abu Dhabi. (Foto: Paul Macleod)

 

Statoils konsernsjef Helge Lund inngår i FNs toppledergruppe for bærekraftig energi til alle som møttes søndag 15. januar.

Den samler fremstående ledere innen næringsliv, finans, myndigheter, og sivilsamfunn for å mobilisere til tiltak. Agendaen for møtet var å enes om et rammeverk for tiltak og en prosess for å utløse tiltak og forpliktende engasjement fra både privat og offentlig sektor.

Under møtet understreket Helge Lund viktigheten av godt styresett i de ulike land for å tilrettelegge for nødvendige investeringer fra privat næringsliv for å nå disse målene.

Et rammeverk som gjør det mulig med lønnsomme investeringer i bærekraftig energi er nødvendig for å nå målsettingene om energieffektivitet og andel fornybar energi.  Erfaringene fra Norge illustrerer hvor effektivt det er å sette en pris på utslipp.

På vegne av industrien tok Helge Lund til ordet for et globalt initiativ for å redusere gassfakling i oljeproduksjon, som ett eksempel på et vinn-vinn-tiltak for å øke energieffektivitet, redusere CO2-utslipp, og øke energitilgangen for flere mennesker.

- Jeg vil gjerne fremheve arbeidet som gjøres for å utnytte assosiert gass som i dag fakles. Denne gassen kan brukes og bør ikke gå til spille. Gassen som i dag fakles i Afrika kunne dekket 50 % av kontinentets samlede energiforbruk, sa Lund.

Bare 20 prosent av Afrikas befolkning har direkte tilgang til elektrisitet. I noen landsbyområder er så mange som fire av fem mennesker helt uten elektrisitet.

Formålet for tiltaket “Bærekraftig energi for alle” er å oppnå tre målsettinger innen 2030:

  • Sikre universell tilgang til moderne energiforsyning
  • Fordoble forbedringsgraden for energieffektivitet
  • Fordoble andelen av fornybar energi i den globale energimiksen

Gruppen ledes av Kandeh Yumkella, generaldirektør for UNIDO, og Charles Holliday, styreformann i Bank of America. Blant gruppens 32 medlemmer inngår blant annet STEVEN Chu, USAs energiminister, Andris Piebalgs, European Commissioner for Development, og Peter Loescher, konsernsjef for Siemens AG.