Skip to content

Konseptvalg for Dagny og Eirin

januar 17, 2012, 13:34 CET

Gassen fra Dagny-feltet skal knyttes opp mot infrastrukturen på Sleipner-feltet, mens oljen skal transporteres ut med skip.

For gassfeltet Eirin er det valgt en undervannsutbygging med tilknytning til den planlagte Dagny-plattformen.

Bilde

Ivar Aasheim, Statoils direktør for feltutvikling på norsk sokkel.

Dagny, som opprinnelig var et mindre gassfunn like nord for Sleipner, er et felt som har vært vurdert bygget ut ved flere anledninger siden det ble funnet i 1974.

Da det ble påvist olje og gass i nabostrukturen Dagny Øst (tidligere Ermintrude) i 2007, ble landskapet rundt Dagny vurdert på nytt. Videre avgrensning i perioden 2008 til 2011 konstaterte sammenheng mellom Dagny og Dagny Øst og betydelige oljemengder under hele strukturen.

- Utviklingen av Dagny og Eirin, som blir blant Statoils nye store utbygginger med antatt 300 millioner fat olje- og gass, viser hvor viktig det er å lete og utvikle felt i modne områder med etablert infrastruktur. Nå kan vi forlenge levetiden og utnytte den ledige kapasiteten på Sleipner i mange år framover, sier Ivar Aasheim, Statoils direktør for feltutvikling på norsk sokkel.

- Det har vært en meget god dialog mellom rettighetshaverne i Dagny, Eirin og Sleipner hvor fire ulike lisenser har samarbeidet med å få til en god og samordnet utbyggingsløsning og utnyttelse av eksisterende anlegg, sier Aasheim.

Den valgte løsningen for feltene Dagny og Eirin skal nå sikres, og FEED-kontrakter settes ut (studier). Investeringsbeslutning er planlagt om ett år, og målet er produksjonsstart i 2016.

Fakta
  • Dagny er lokalisert 30 km nord for Sleipner og Eirin ligger 9 km fra Dagny
  • Dagny ble opprinnelig funnet i 1974 og Eirin i 1978.  Dagny Øst (tidligere Ermintrude) ble påvist i 2007
  • Dagny og Eirin volumer er beregnet til 300 millioner fat (olje og gas)
  • Reservoardyp på ca. 3500 meter, vanndyp på omlag 120 meter
  • Forventede investeringer på 25-30 milliarder NOK samlet for Dagny og Eirin (inkludert kostnader til leie av rigg og boring)
  • Partnere og foreløpig fordeling: Statoil (operatør) (58,5 prosent), ExxonMobil Exploration and Production Norway AS (33), Total (6,5) og det Norske (2). Endelig eierinteressefordeling blir gjenstand for forhandlinger i tiden fram til utbyggingsbeslutning.