Forsterker satsing på økt utvinning

januar 17, 2012, 11:12 CET

- 2011 vil alltid bli husket for de store funnene på norsk sokkel, samtidig har vi også hatt et veldig godt år i forhold til økt utvinning. Vi har modnet frem mer volumer i økt utvinning enn Skrugard og Havis-funnene til sammen, sier Øystein Michelsen, konserndirektør for norsk sokkel.

Bilde

Øystein Michelsen, konserndirektør for norsk sokkel.

Statoil leverte seks planer for utbygging og drift og modnet frem rundt 560 millioner fat oljeekvivalenter Statoil-andeler for de store prosjektene på norsk sokkel i løpet av 2011. Av disse volumene er 420 millioner fat oljeekvivalenter fra økt utvinning alene.

-Statoils største prosjekter for økt utvinning i 2011 var Troll 3 & 4 kompressor og Åsgard havbunns gasskompresjon. Disse sto for 350 millioner fat oljeekvivalenter i økt utvinning alene for Statoil. I tillegg kommer volumene fra boring og brønn-aktiviteten i Statoil og økt utvinning fra små og store modifikasjonsprosjekter på installasjonene våre på sokkelen, sier Michelsen.

Totalinvesteringene på Troll og Åsgard subsea kompresjon utgjør 26 milliarder kroner.

Bilde

Siri Espedal Kindem, teknologidirektør i Statoil.

- Åsgard havbunns gasskompresjon vil bli verdens første undervannskompressor og er et godt eksempel på hvordan banebrytende teknologi kan bidra til forlenget levetid på våre eksisterende felt på sokkelen. Vi vil ha flere teknologigjennombrudd og trapper nå opp teknologisatsingen, sier Siri Espedal Kindem, teknologidirektør i Statoil.

Forskningsinnsatsen i Statoil øker med 27 prosent til 2,8 milliarder kroner 2012. I tillegg har Statoil planer for å utvide forskningssenteret på Rotvoll i Trondheim for å gi plass til Norges største senter for økt utvinning.

Økt utvinning er også sentralt i Statoils nye teknologistrategi, hvor fire prioriterte teknologiområder er identifisert:

  • Seismisk avbildning og tolkning.
  • Reservoarkarakterisering og utvinning
  • Boring og brønnkonstruksjon
  • Undervannsproduksjon og prosessering

Teknologi for bedre reservoarforståelse kan alene bidra til 1,5 milliarder fat oljeekvivalenter i reserver i økt utvinning i vår globale portefølje innen 2020.

- I tillegg skal vi jobbe med teknologi som reduserer boretiden med 30 prosent og borekostnader med 15 prosent innen 2020. Dersom vi lykkes med å utvikle en undervannsfabrikk, vil det føre til økt utvinning, reduserte kostnader og lavere energiforbruk i videreutviklingen av norsk sokkel, sier Kindem.