Skip to content

Produksjonen gjenopptatt ved Hammerfest LNG

januar 20, 2012, 08:48 CET
Bilde

LNG-anlegget på Melkøya utenfor Hammerfest. (Foto: Trond Isaksen)

Anlegget kan igjen kjøre på full drift uten produksjonsbegrensninger.

– Vi har skaffet oss god oversikt over skadeomfanget og er godt i gang med utbedringsarbeidet, sier Øivind Nilsen, produksjonsdirektør ved Hammerfest LNG. 

Som erstatning for den delen av brannvannsanlegget som er skadet er det i en overgangsperiode tilrettelagt for å hente vann fra hydranter i nærheten dersom det skulle oppstå brann i det berørte området. I tillegg vil det bli utvidet brannovervåkning av området.

Anlegget tar imot gass fra Snøhvit-feltet, og med tiltakene kan produksjonen gå som normalt. Statoils andel av produksjonskapasiteten fra Snøhvit utgjør 48.000 fat oljeekvivalenter per dag.

Selskapet har satt ned en egen arbeidsgruppe som jobber med tiltak etter bruddet i brannvannsledningen, og denne gruppen skal også sikre læring fra hendelsen for å unngå tilsvarende hendelser i framtiden.