Skip to Content
no

Mer gass i Snøhvit-feltet

januar 27, 2012, 16:29 CET
Bilde

Hammerfest LNG-anlegget på Melkøya. (Foto: Harald Pettersen)

Oppjusteringene tilsvarer en økning på 125 millioner fat oljeekvivalenter i forhold til reserveanslaget som ble utarbeidet i plan for utbygging og drift (PUD), og tilsvarer omtrent et halvt Luva eller Skrugard-funn.

Bilde

Øivind Nilsen. (Foto: Hild Bjelland Vik)

- Jeg synes det er svært oppløftende at vi gjennom arbeidet med feltet nå kan oppjustere reserveanslaget for Snøhvit-feltet Oppjusteringen er viktig for den mulige utviklingen av vår aktivitet i Barentshavet, sier Øivind Nilsen, produksjonsdirektør for Hammerfest LNG.

- Vi vil fortsette arbeidet med reserveutvikling og håper at vi gjennom nye tiltak for økt utvinning (IOR) i fremtiden ytterligere kan øke de produserbare reservene i feltet, sier han.

Da PUD ble levert inn, var de utvinnbare ressursene estimert til 190 milliarder kubikkmeter naturgass og 18 millioner kubikkmeter kondensat.

Snøhvit-eierne er i gang med en vurdering av om og eventuelt hvordan den totale gasseksporten fra Barentshavet kan økes. En slik utvidelse vil enten kunne skje ved utvidet produksjonskapasitet av LNG eller ved en eksportrørledning.

En beslutning om valg av konsept for en slik økning er planlagt i andre kvartal 2012. Investeringsbeslutning for en eventuell LNG kapasitetsutvidelse forventes i såfall i 2013.

Feltene som leverer gass til Melkøya er Snøhvit og Albatross, senere skal også Askeladd-feltet bygges ut for gassproduksjon.

Det første gassfunnet ble gjort i 1981. Feltene har vært i drift siden august 2007 og produserer rundt 13000 tonn LNG i døgnet fra ni brønner.
 
Partnerne i Snøhvit er Statoil med (36,79 prosent), Petoro (30), Totalt E&P Norge (18,40), GDF SUEZ E&P Norge (12 ), RWE Dea Norge (2,81).
 
Snøhvit er den første gass-utbyggingen i Barentshavet. Uten installasjoner på havoverflaten føres store mengder naturgass til land og kjøles ned ved Hammerfest LNG på Melkøya, verdens nordligste og Europas første eksportanlegg for LNG.