"Gå til hovedinnhold"

Gassled-transaksjon fullført

februar 1, 2012, 08:01 CET

Solveig Gas Norway AS er et holdingselskap som eies av det kanadiske pensjonsfondet Canada Pension Plan Investment Board (om lag 40 prosent), Allianz Capital Partners (et datterselskap av Allianz SE) ( 30 prosent), og Infinity Investments SA, et heleid datterselskap av Abu Dhabi Investment Authority (30 prosent).

Den samlede verdien av transaksjonen, som ble kunngjort 6. juni 2011, er på 17,35 milliarder kroner

Statoil beholder en andel på 5 prosent i Gassled og skal fortsatt være teknisk driftsansvarlig.

Bilde

Eldar Sætre, Statoils konserndirektør for Markedsføring, prosessering og fornybar energi.

– Transaksjonen bidrar til en ytterligere strømlinjeforming av Statoils portefølje. Nedsalget er en del av vårt arbeid for å øke kapitaleffektiviteten og dermed verdiene for våre aksjonærer, sier Eldar Sætre, Statoils konserndirektør for Markedsføring, prosessering og fornybar energi.

Gassled er eier av det integrerte gasstransport- og prosesseringssystemet på norsk sokkel og transporterer norsk gass gjennom rør fra de produserende feltene på norsk sokkel til forbrukere på det europeiske kontinentet og i Storbritannia.

Gassled ble etablert i 2003 ved at de fleste interessentskapene for rørledningssystemet ble samlet i ett nytt Joint Venture.

Gassled leverer transporttjenester med full ikke-diskriminerende tredjepartsadgang til produsenter på norsk sokkel.

Nedsalget i Gassled muliggjør investeringer i andre prosjekter og områder med høyere avkastning for Statoil. Dette er en del av Statoils arbeid med å øke selskapets kapitaleffektivitet og dermed verdien for selskapets aksjonærer.

Utvinning og forsyning av norsk gass vil fortsatt være svært sentralt for Statoil, og selskapet vil også i framtiden være den største skiperen av gass i Gassled.

– Pålitelig, sikker og kostnadseffektiv drift av systemet er helt sentralt for å sikre fortsatt interesse for vår gass blant forbrukere i Europa. Vi er derfor opptatt av å beholde vår rolle som teknisk driftsansvarlig for hoveddelen av transport- og prosesseringssystemene, sier Sætre.