Statoil US Employee share savings plan viderefordeler aksjer 

februar 3, 2012, 09:06 CET

Dato for tildeling

Tildelte aksjer*

Ny beholdning*

02. februar

101,284091

4718,165569

*American Depositary Receipts (ADR)

I melding av 04. januar var ny beholdning feilaktig oppgitt til å være 7085,084955. Det korrekte antallet skulle være 4616,881478.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12