Foreslår KPMG som ny eksternrevisor

februar 10, 2012, 12:00 CET

Beslutningen om å foreslå dette for bedriftsforsamlingen skjer på bakgrunn av en grundig gjennomgang og vurdering av relevante kandidater som en del av arbeidet med å regelmessig vurdere den uavhengige eksternrevisoren i samsvar med prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse.

Torgrim Reitan

Torgrim Reitan, Statoils konserndirektør for økonomi og finans

Ernst & Young er i dag Statoils konsernrevisor og har hatt denne rollen i mer enn 20 år.

– Statoil har vært veldig fornøyd med tjenestene fra Ernst & Young gjennom mer enn to tiår, inkludert deres bidrag i prosesser som børsnoteringen i 2001, implementeringen av Sarbanes-Oxley-loven og IFRS i 2006, fusjonen mellom Statoil og Hydros olje- og gassvirksomhet i 2007, i tillegg til det ordinære revisjonsarbeidet. Vi takker dem og ser frem til å fortsette arbeid med Ernst & Young på andre områder, sier Statoils konserndirektør for økonomi og finans, Torgrim Reitan.

Etter norsk lov treffes vedtak om valg av ekstern revisor av generalforsamlingen på bakgrunn av forslag fremsatt av bedriftsforsamlingen. Statoils generalforsamling avholdes 15. mai.

Kontakt:
Jannik Lindbæk jr., informasjonsdirektør,
tlf: +47 977 55 622 (mobil)