Meldepliktig handel  

februar 16, 2012, 07:22 CET

Aksjene er kjøpt til kurs 157,72 kroner. Før viderefordeling til ansatte har aksjespareprogrammet 6.175.614 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12