Statoils aksjespareprogram viderefordeler aksjer  

februar 17, 2012, 11:50 CET

Etter viderefordeling har Aksjespareprogrammet 5.917.875 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12