Sikrer riggkapasitet for økt utvinning på norsk sokkel

februar 24, 2012, 07:58 CET
Bilde
Illustrasjon: Kategori D-rigg.

Songa Offshore er tildelt kontraktene for bygging av de to riggene. Estimert kontraktsverdi er 1,33 milliarder amerikanske dollar per rigg for en fast periode på 8 år, inkludert opsjoner på 4x3 år per rigg. Kontraktene omfatter to kategori D rigger for medium vanndybde. Dette innovative riggkonseptet har blitt utviklet av industrien for Statoil.

Bilde

Øystein Michelsen, direktør for Utvikling og Produksjon Norge i Statoil.

- Statoil er opptatt av å optimalisere verdiene på norsk sokkel, sier direktør for Utvikling og Produksjon Norge i Statoil, Øystein Michelsen.

- Vi har en portefølje av prosjekter i verdensklasse på norsk sokkel og robuste produksjonsutsikter. I tillegg til sikker og effektiv utvikling av nye felt, fortsetter vi å intensivere arbeidet med å øke utvinningen fra eksisterende felt. Vi er overbevist om at nye tiltak er nødvendige for å sikre en riggflåte tilpasset de krevende oppgaver vi har foran oss.

Ved å øke kapasiteten av kategori D rigger, vil boring og ferdigstilling av produksjonsbrønner gjøres mindre kostbart og mer effektivt på en sikrere måte. Reduksjon i riggkostnader er viktig for å realisere verdiene i eksisterende funn. Nye funn blir ofte gjort nær eksisterende felt. Hurtig utvikling av slike funn er nødvendig for å utnytte eksisterende infrastruktur.

- For å utvikle norsk sokkel videre, ser Statoil behovet for å løfte inn ny riggkapasitet. Vi tar flere grep ved å allokere rigger og utvikle nye riggkonsept for å sikre kapasitet i markedet, og vi ser allerede resultater av dette arbeidet, sier direktør for anskaffelser i Statoil, Jon Arnt Jacobsen.

Den ene riggen skal benyttes på lisensene Norne, Heidrun og Åsgard, den andre riggen blir en del av Statoils strategiske riggflåte og vil bli klargjort for helårlige operasjoner i Barentshavet.

- Vår anskaffelsesprosess har skapt stor interesse blant riggentreprenører, kontraktører og investorer. Vi inngikk et nært samarbeid med Songa Offshore i fjor for å realisere de to første kategori D riggene. Disse nye avtalene styrker dette samarbeidet. Kontraktstildelingen gir spennende muligheter for Songa, men vil også gi positive ringvirkninger til de underleverandørene som vil bli involvert i å få riggene produsert og klargjort for operasjoner, sier Jacobsen.

I forbindelse med disse kontraktene har Statoil gitt en brofinansiering for forskuddsbetalingen fra Songa til deres verftspartner DSME. Finansieringen utgjør 20 % av riggenes byggekostnad, gitt på vanlige markeds- og sikkerhetsbetingelser.

  • Partnere i Norne-lisensen er: Petoro 54 %, Statoil 39,1 % og Eni Norge 6,9 %.
  • Partnere i Heidrun-lisensen er: Petoro 58,16 %, ConocoPhillips Skandinavia 24,31 %, Statoil 12,40 % og Eni Norge 5,11 %
  • Partnere i Åsgard-lisensen er: Petoro 35,69 %, Statoil 34,57 %, Eni Norge 14,82 %, Total E&P Norge 7,68 % og ExxonMobil 7,24 %Fakta:
  • Statoil tildelte i juli 2011 Songa Offshore kontrakten med å bygge to nye borerigger til bruk på norsk sokkel.
  • De spesialdesignede kategori D-riggene skal kunne operere på dyp mellom 100 og 500 meter, og bore brønner ned til 8 500 meter.
  • De vil bli arbeidshester på modne felt, og skal primært bore produksjonsbrønner og ferdigstille brønner. Slik kan Statoil og partnerne få ut mer olje fra feltene.
  • De første riggene vil være i operasjon fra 2014, de to neste fra 2015.
  • De spesialdesignede kategori D-riggene skal kunne operere på dyp mellom 100 og 500 meter, og bore brønner ned til 8 500 meter.