Statoil i nytt presalt-funn i Brasil 

februar 27, 2012, 08:43 CET
Bilde

Letebrønnen bores med boreskipet Stena DrillMAX. (Foto: Stena Drilling Ltd – www.stena-drilling.com)

Partnerne kunngjorde i dag at de har gjort et funn med stort potensial i Pão de Açúcar –prospektet i BM-C-33-blokken i Campos-bassenget.  Brønnen er boret på 2.800 meters havdyp omkring 195 kilometer utenfor Rio de Janeiro State i Brasil. 

Bilde

Tim Dodson, Statoils konserndirektør for Leting

To pre-salt-akkumuleringer bestående av en hydrokarbonkolonne på 480 meter med et samlet oljeførende lag på omkring 350 meter ble påtruffet.

En del av den hydrokarbonførende sonen ble testet og strømmet til 5000 fat lett olje og 28,5 millioner kubikkfot gass per dag. Produksjonstesten (Drill Stem Test) med tilbakestruping på overflaten ga svært begrenset trykkfall i reservoaret.

Pão de Açúcar-funnet er tredje funn i BM-C-33-blokken etter Seat og Gávea, og bekrefter det positive potensialet i området.

- Utviklingsmuligheter for Pão- og Gávea-funnene vil nå bli vurdert av partnerskapet. Funnet øker vår forståelse av pre-salt-potensialet i Campos-bassenget og styrker dessuten vår tro på selskapets nye pre-salt-posisjon i Kwanza-bassenget i Angola, sier Statoils konserndirektør for Leting, Tim Dodson.

Bilde

Kjetil Hove, landsjef for Statoil i Brasil

- Statoil har en klar ambisjon om å vokse i Brasil gjennom nye letemuligheter. Pão-funnet blir et viktig bidrag til vår vekstambisjon, sier Kjetil Hove, landsjef for Statoil i Brasil.

Repsol Sinopec er operatør for letekonsortiet med 35 % eierandel. De andre partnerne er Statoil (35 %) og Petrobras (30 %).
Statoil er også operatør for Peregrino-feltet i Brasil, som kom i drift i april 2011.

Pão-funnet er det sjette high impact-funnet Statoil har gjort i løpet av de siste 12 månedene. De andre funnene er Skrugard og Havis i Barentshavet, Johan Sverdrup (tidligere Aldous/Avaldsnes) i Nordsjøen, Peregrino Sør i Brasil og Zafarani i Tanzania.

(*) High impact-funn =  > 250 millioner fat oljeekvivalenter (foe) totalt, eller > 100 millioner fat oe til Statoil

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Investor relations
Erik Gonder, Investor  Relations Officer
Tel: +47 99562611 (mobil)

Morten Sven Johannessen, direktør, investor relations, Nord-Amerika,
Tlf. +1 203 570 2524 (mobil)

Media relations
Bård Glad Pedersen, pressetalsmann,
Tlf. +47 91 80 17 91

Brazil map

Downloads