Oppgradering av boreanlegg på Snorre A gir mer olje

februar 28, 2012, 13:27 CET
Bilde

Bente Aleksandersen, direktør for drift sør i Statoil.

– Boring og vedlikehold av brønner er det viktigste vi gjør for å kunne ta ut mer olje og gass fra feltene våre. Ved å oppgradere boreanlegget på Snorre A regner vi med å kunne ta ut 67 millioner ekstra fat olje fra Snorre-feltet, sier Bente Aleksandersen, direktør for drift sør i Statoil.

Med en oljepris på 100 dollar fatet betyr det olje for om lag 40 milliarder kroner.

Oppgraderingen av boreanlegget har hovedfokus på å bedre generelle arbeidsmiljømessige forhold og sikkerhet knyttet til boringen på Snorre A. Arbeidet starter i mars i år og avsluttes i 2015.  Boringen på Snorre A vil bli stanset fra sommeren 2014.

– Denne type modifikasjoner vil vi se mer og mer av i tiden framover for å sikre levetidsforlengelse på eksisterende felt. Dette er et attraktivt marked for leverandørindustrien, Vidar Martin Birkeland, direktør for prosjektanskaffelser i Statoil.

Bilde

Vidar Martin Birkeland, direktør for prosjektanskaffelser i Statoil.

– Det er krevende oppgaver å oppgradere en plattform som allerede er i bruk. Det setter høye krav til kompetanse og kvalitet i leveransene. Vi er sikre på at vi sammen med Aker Solutions vil sette Snorre A i bedre stand til å utføre oppgaver for framtiden gjennom dette boreoppgraderingsprosjektet, sier Birkeland.

Flere av feltene Statoil opererer får forlenget levetid fordi vi klarer å øke utvinningen av olje og gass fra feltene og knytte nye funn til allerede etablerte feltsentre.

Oppgradering av boreanlegg er et viktig tiltak for å forlenge levetiden på flere felt og gjennom det bidra til økt utvinning.

På Snorre A vil oppgradering av boreanlegget bidra til å forlenge feltets levetid fram til 2040. Det planlegges også oppgraderinger på boreanleggene på Gullfaksfeltet som et viktig bidrag til økt levetid der.