Skip to content

Nytt riggkonsept for økt utvinning

mars 2, 2012, 10:36 CET

For å realisere det fulle potensialet på norsk sokkel er økt borevirksomhet på modne felt viktig. Lavere riggrater, økt boreeffektivitet og bedre tilgang til rigger er avgjørende for å møte denne utfordringen. Den nye riggtypen er utformet for å møte disse kravene.

Bilde

Øystein Arvid Håland, leder for boring og brønn i Statoil.

– Økt utvinning fra eksisterende felt og rask og effektiv utbygging av nye felt er avgjørende for å opprettholde dagens produksjonsnivå på norsk sokkel mot 2020. Vi må bore flere brønner for å levere på våre produksjonsambisjoner, sier Øystein Arvid Håland, leder for boring og brønn i Statoil.

Nye skreddersydde rigger

De nye kategori J-riggene vil kunne operere på havdyp fra 70 til 150 meter og bore brønner ned mot 10.000 meters dyp.

Dette er en skreddersydd oppjekkbar rigg for operasjoner i værutsatte områder for brønner både på overflaten og på havbunnen i grunne havområder på norsk sokkel. Det blir et verktøy hovedsakelig for boring og komplettering av produksjonsbrønner.

Fremmer teknologi og innovasjon

– Statoil har kapasitet og kompetanse til å fremme teknologi og innovasjon for å bore mer effektivt og fornye riggflåten på norsk sokkel. De nye cat J-riggene vil levere brønner 20 prosent mer effektivt enn konvensjonelle rigger. Vi tar sikte på å redusere kostnad og tid per brønn med sikre og effektive operasjoner, sier Håland.

Bilde

Jon Arnt Jacobsen, direktør for
anskaffelser i Statoil.

Riggdesignet utarbeides nå i samarbeid med flere industriaktører som skrogdesignere, leverandører av overbygg, verft og borekontraktører.

Reduserer kostnader gjennom eierskap

– Statoil arbeider kontinuerlig for å sikre at riggflåten har kapasitet og er tilpasset våre behov. Oppgradering og tilpasninger av mange eksisterende rigger synes imidlertid for kostbart i forhold til våre krav og utfordringer på norsk sokkel. Vi tar derfor steg for å forynge riggflåten og sikre at de rette riggene møter de rette kravene, sier direktør for anskaffelser i Statoil Jon Arnt Jacobsen.

– Vi følger nå opp vår industrisatsing ved villighet til å ta eierskap i riggene gjennom lisenser for å forbedre økonomien ytterligere. Som langsiktig aktør på norsk sokkel ser vi fram til å samarbeide med leverandører som har kompetanse innen bygging og drift av rigger for å utvikle nye og kostnadseffektive løsninger, sier Jacobsen.

Etter planen vil Statoils anbudsinvitasjon for minimum to Cat-J-rigger bli sendt ut i juli og kontraktene vil bli tildelt i andre halvdel av 2012.

Riggene skal leveres i andre halvdel av 2015.