Produksjonsstart på Caesar Tonga-feltet i Mexicogolfen

mars 13, 2012, 14:30 CET

Den første oljen ble produsert 7. mars, og er av god kvalitet.  Statoil Gulf of Mexico LLC har en eierandel på 23,55 prosent i utbyggingen som ligger i Green Canyon-området, mens de andre partnerne er Anadarko Petroleum, Shell og Chevron.

Bilde

Jason Nye, direktør for Statoils offshorevirksomhet i Nord-Amerika.

Produksjonen fra de tre første brønnene er ventet å nå rundt 45.000 fat oljeekvivalenter per dag. 

En fjerde brønn er forventet boret og ferdigstilt senere i år som en del av den planlagte første fasen av utbyggingen.  Caesar Tonga har en estimert ressursbase på mellom 200 og 400 millioner fat oljeekvivalenter.

- Vi skal øke produksjonen betydelig i Mexicogolfen de neste årene, og Caesar Tonga passer godt inn den strategien, sier Jason Nye, direktør for Statoils offshorevirksomhet i Nord-Amerika.
 
- Utbyggingen  er et godt eksempel på at vi kan spare kostnader ved å bruke eksisterende infrastruktur i dypvannsregionen i Mexicogolfen. Prosjektteamene har jobbet bra sammen for å få til det, sier han.  

Caesar Tonga blir knyttet opp mot Anadarkos flytende produksjonsinstallasjon Constitution i blokk 680 i Green Canyon. Anadarko startet med modifikasjoner av dekket på Constitution i 2009 for å legge til rette for produksjonen fra Caesar Tonga, som ligger ca. 16 kilometer lenger øst. 

For første gang i Mexicogolfen blir det på Ceasar Tonga brukt lazy-wave stålstigerør.

Medeiere i prosjektet er: Statoil (23,55 prosent), Anadarko (33,75 prosent, operatør), Shell Offshore Inc. (24,45 prosent) og Chevron U.S.A. Inc. (20,25 prosent).