Skip to Content
no

Meldepliktig handel 

mars 16, 2012, 07:18 CET

Aksjene er kjøpt til kurs 160,88 kroner. Før viderefordeling til ansatte har aksjespareprogrammet 6.417.875 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12