Skip to Content
no

Endring av finansiell kalender 2012 

mars 19, 2012, 08:04 CET

Sted: Oslo, Norge

Kontakt:

Investor relations:
Hilde Merete Nafstad, direktør IR,
Tel: +47 95 78 39 11

Morten Sven Johannessen, direktør US IR,
Tel: +1 203 570 2524

Presse:
Jannik Lindbæk jr, informasjonsdirektør
Tel: +47 97 75 56 22

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12