Statoils aksjespareprogram viderefordeler aksjer 

mars 19, 2012, 14:29 CET

Etter viderefordeling har Aksjespareprogrammet 6.164.170 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12