Skip to Content
no

Nytt driftsområde i Nord-Norge

mars 21, 2012, 10:30 CET
Bilde

Boreriggen Aker Barents i Barentshavet. (Foto: Harald Pettersen)

Det er den betydelig økte aktiviteten som nå skjer utenfor de tre nordligste fylkene som er bakgrunnen for at Statoil nå etablerer ett eget driftsområde lokalisert i nord.

Bilde

Konsernsjef Helge Lund

- Dette vil forsterke vår tilstedeværelse i Nord-Norge og bidra til å sikre framtidig verdiskaping fra feltene i nord. Vi har helt siden fusjonen i 2007 og etableringen av Drift Nord i Stjørdal gitt uttrykk for at selskapet ville vurdere å etablere et nytt driftsområde i nord når det er tilstrekkelig aktivitet og materialitet til å forsvare en slik beslutning industrielt – nå er aktivitetsgrunnlaget til stede, sier konsernsjef Helge Lund.

Lund legger til at det også er forventinger til mer aktivitet nordover knyttet til videre letevirksomhet i åpnede områder, og i områder som det forventes at blir gjort tilgjengelige for petroleumsindustrien. I første omgang Barentshavet sørøst og deretter områdene i det nordøstlige Norskehavet.

Økt aktivitet i nord

Det nye driftsområdet vil i første omgang få ansvaret for driften av Norne- og Snøhvit-feltene som er i drift, samt Aasta Hansteen-feltet når det blir besluttet senere i år.

På sikt vil også Skrugard/Havis-feltet rapportere til det nye driftsområdet. Området vil få en ledelse og en beslutningsmyndighet på linje med de andre driftsområdene.

Bilde

Øystein Michelsen, konserndirektør for Utvikling og produksjon Norge.

Samtidig er intensjonen å legge Aasta Hansteen-feltets driftsorganisasjon til Harstad, forsyningsbasen til Sandnessjøen og helikopterbasen til Brønnøysund. Disse valgene er gjort i samråd med partnerne i Aasta Hansteen-feltet, og besluttes endelig i forbindelse med konsekvensutredningen.

- Når vi ønsker å legge Aasta Hansteens driftsorganisasjon til Harstad, så gjør vi dette fordi vi ser synergieffekter ved en samlokalisering med Norne-feltet. En ny driftsorganisasjon vil også bygge kompetanse og styrke i fagmiljøene i Harstad sier konserndirektør for Utvikling og produksjon Norge, Øystein Michelsen.

Etableringen av det nye driftsområdet innebærer en økning av antall ansatte ved Harstad-kontoret. Når Aasta Hansteen blir besluttet, vil dette medføre flere ansatte i det nye driftsområdet. Samlet vil økningen utgjøre i størrelsesorden 30-50 personer.

Driftsområdet i Stjørdal

Trøndelag og Møre, med Stjørdal, Trondheim og Kristiansund vil fortsatt være et tyngdepunkt i Statoils virksomhet på norsk sokkel.

Haltenbanken og feltene våre der er, og vil i lang tid framover, være et kjerneområde for Statoil, og disse vil bli driftet ut fra Stjørdal som i dag.

Etableringen av det nye driftsområdet i Harstad vil ikke få direkte personellmessige konsekvenser for det etablerte driftsområdet i Stjørdal.

Arbeidet med å detaljplanlegge etableringen av nytt driftsområde i Nord-Norge starter nå opp. Driftsområdet vil være operativt i løpet av første halvdel 2013.

Pressekontakt:
Ola Anders Skauby, pressetalsperson norsk sokkel, tlf. 905 98 519

Bilde

Downloads