Skip to Content
no

Lite oljefunn i Oseberg Area Unit

mars 23, 2012, 08:33 CET
Bilde

Brønnen ble boret av boreriggen COSL Pioneer.  (Foto: Harald Pettersen)

Statoil og partnerne er i ferd med å avslutte boreoperasjonene i letebrønn 30/6-28S, som ligger i utvinningstillatelse PL053 i Oseberg Area Unit.

Brønnen, som ble boret av boreriggen COSL Pioneer, påviste en oljekolonne på 12 meter i Statfjord-formasjonen.

Bilde

Knut Henrik Dalland

Funnet anslås å inneholde omkring 12-18 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter.  

- Oljefunnet ligger rett under Oseberg-feltet og er en god kandidat til å knyttes opp mot produksjonsanleggene på Oseberg. Dette vil kunne gi partnerne raske fat av høy verdi, sier Knut Henrik Dalland, Statoils produksjonsdirektør for Oseberg-området.

Oljefunnet ligger i Crimp-prospektet, som var det sekundære målet for letebrønn 30/6-28S.  Hovedmålet var Crux-prospektet, som Statoil tidligere definerte som et potensielt «high impact» gassprospekt.

I Crux-prospektet testet Statoil en hypotese om en separat gassfylt struktur under Oseberg-feltet. Crux-prospektet inneholdt dessverre ikke hydrokarboner.

Bilde

Tore Løseth

- Brønn 30/6-28S hadde to formål. For det første å teste en ny geologisk letemodell i området – Crux-prospektet, som var en høy risiko og høyt potensial-mulighet. For det andre å teste et feltnært prospekt kalt Crimp med relativt beskjedne volumer, men god økonomi. Dessverre fant vi ikke gass i Crux-prospektet, men vi er fornøyde med oljefunnet i Crimp.  Selv om «high impact»-muligheten ikke ble materialisert, har vi levert verdifulle tilleggsressurser til Oseberg Area Unit, sier Tore Løseth, Statoils direktør for letelisenser i Nordsjøen.

Etter fullføring av letebrønn 30/6-28S går boreriggen COSL videre til Glitne-feltet.

Letebrønn 30/6-28S ligger i utvinningstillatelse PL053 i Oseberg Area Unit i Nordsjøen. Statoil er operatør, og har 49,3 prosents eierandel. Partnerne er Petoro AS (33,6 prosent), Total E&P Norge AS (10,0), ExxonMobil E&P Norway AS (4,7) og ConocoPhillips Skandinavia AS (2,4).

Downloads