Skip to content

Statoil presenterer års- og bærekraftrapporten for 2011 

mars 23, 2012, 08:01 CET
Bilde

– 2011 var et godt år for Statoil. Vi forbedret sikkerheten ytterligere og leverte mer stabil drift. Som en følge av dette oppnådde vi sterke økonomiske resultater, et rekordhøyt driftsresultat og en konkurransedyktig avkastning til aksjonærene, skriver konsernsjef Helge Lund i sin innledning til års- og bærekraftrapporten. Fjoråret ble også preget av at Statoil avslørte sin oppdaterte strategi som et teknologifokusert oppstrømselskap. Målet er å øke produksjonen til over 2,5 millioner fat per dag i 2020.

– Porteføljejusteringer gav rundt 500 millioner fat med forventede nye ressurser i 2011. Dette er betydelig mer enn vi solgte og styrker grunnlaget vårt for langsiktig vekst, bemerker Lund.

– Vi oppnådde sterke leteresultater og økte vår ressursbase med over en milliard fat. Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen er et av verdens største oljefunn de siste årene, Skrugard- og Havis-funnene med høyt potensial representerer et gjennombrudd i Barentshavet, og vi gjorde et funn med høyt potensial på Peregrino Sør-feltet i Brasil.

Statoils årsrapport for 2011 presenterer en virtuell paneldebatt som fokuserer på forventninger hos våre interessenter, og på hvilke måter selskapet møter disse utfordringene. Bærekraftrapporten er også fullt integrert i rapporten.

– Dette gjenspeiler vår forpliktelse om langsiktig, bærekraftig vekst i tråd med prinsippene i FN-initiativet Global Compact, skriver Lund.

HTML-versjonen av Form 20-F vil være tilgjengelig fra US Securities and Exchange Commission sitt nettsted i Edgar-databasen www.sec.gov etter klokken 16.00 CET (11.00 EST) i dag.

Den lovpålagte delen av års- og bærekraftrapporten vil være tilgjengelig senest 26. april i trykt utgave, sammen med den trykte utgaven av Form 20-F og Statoil In Brief 2011/2012. På dette tidspunktet vil rapporten bli distribuert elektronisk til de aksjonærer som har valgt å motta rapporten i dette formatet.

Statoil In Brief 2011/2012, som er en kortversjon av årsrapporten, vil sendes ut til de gjenværende aksjonærene som er registrert i Verdipapirsentralen.

Brukere kan laste ned hele eller deler av rapporten på www.statoil.com/downloads, mens trykte utgaver kan bestilles på www.statoil.com/orderreports


Kontakt:

Investor relations:
Hilde Merete Nafstad, direktør IR,
Tel: +47 95 78 39 11

Presse:
Jannik Lindbæk jr, informasjonsdirektør
Tel: +47 97 75 56 22

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12