Skip to Content
no

Åsgard havbunns gasskompresjon godkjent i Stortinget

mars 27, 2012, 14:18 CEST
Bilde

(Illustrasjon: Aker Solutions)

Åsgard havbunnsgasskompresjon vil øke utvinningen fra feltene Mikkel og Midgard med omkring 280 millioner fat oljeekvivalenter.

Teknologien representerer et kvantesprang som kan bidra til at utvinningsgrad og levetid for flere gassfelt kan økes i betydelig grad.

– Åsgard havbunns gasskompresjon er et lønnsomt og robust prosjekt. Utbyggingen av verdens første kompresjonsanlegg for gass under vann er et utfordrende arbeid, sier Astrid Jørgenvåg, produksjonsdirektør for Åsgard-området.

Over tid blir trykket fra Midgard og Mikkel for lavt til å kunne opprettholde stabil strømning og høy produksjon fram til Åsgard B-plattformen. 

Bilde

Astrid Jørgenvåg, produksjonsdirektør for Åsgard-området.

For å kompensere for dette vil vi installere kompressorer på havbunnen nær brønnhodene for å øke trykket i produksjonsrørene.

Krevende prosjekt

I forkant av godkjennelsen av  plan for utbygging og drift (PUD) varslet vi myndighetene om en kostnadsøkning i prosjektet. Foreløpige vurderinger viser at veksten ligger innenfor usikkerhetsspennet på om lag 20 prosent av investeringssummen som ble etablert i fjor sommer.

Det er i hovedsak to forhold som har påvirket kostnadsbildet. Det ene er et strammere leverandørmarked innen marine operasjoner. Ratene har gått opp, spesielt innen installasjonssegmentet i perioden etter at vi leverte PUD i fjor.

Det andre er endringer som er gjort i design underveis for å sikre høy regularitet, maksimal utvinning og en enda mer robust produksjon. Disse endringene har ført til enkelte designendringer og vektøkning på moduler.

Bilde

Anders Opedal, leder av prosjekter i Teknologi, prosjekter og boring

– De økte kostnader som vi nå ser komme er beklagelige. De viser kompleksiteten i slike nybrottsprosjekt som Åsgard havbunns gasskompresjon er. Vi jobber nå for å redusere kostnadene samtidig som vi ivaretar kvaliteten, sier, sier Anders Opedal som er leder av prosjekter i Teknologi, prosjekter og boring (TPB).

Prosjektet i godt gjenge

Alle de store kontraktene i Åsgard havbunns gasskompresjons-prosjektet er allerede tildelt og det meste av  detaljprosjekteringen er fullført. Denne våren begynner også sammenstilling av moduler ved Aker Solutions verft i Egersund.

Åsgard havbunns gasskompresjon vil etter planen være klart for oppstart i første halvdel av 2015. Prosjektet vil i stor grad være første-bruker av teknologi som tidligere ikke er brukt under tilsvarende forhold.

Det er derfor gjennomført svært omfattende og grundig kvalifiseringsprogram for den nye teknologien som tas i bruk, et program for videreføring med realistiske sjø-tester på våre testfasiliteter på Kårstø, K-lab, i løpet av året. Testene har så langt vist gode resultater.

– Havbunns gasskompresjon er et viktig skritt på veien mot vår ambisjon om å kunne ha elementene til en undervannsfabrikk på plass innen 2020. Prosessering på havbunnen vil kunne åpne opp områder som i dag ikke er tilgjengelig med tradisjonell teknologi, sier Opedal

Partnere på Åsgard-feltet er: Petoro AS (35,69 prosent), Statoil (operatør) (34,57), Eni Norge AS (14,82), Total E&P Norge AS (7,68) og ExxonMobil Development Norway (7,24).