Skip to Content
no

Årets rigg og intervensjonslag kåret

mars 30, 2012, 14:20 CEST
Bilde

Fra venstre: Konserndirektør Margareth Øvrum, ledende boreingeniør Andrew Lambert, brønnintervensjonsleder Hermann Sveinsvoll og Øystein Arvid Håland, direktør for boring og brønn i Statoil. (Foto: Helge Hansen)

– Vinnerne av årets rigg og intervensjonslag har oppnådd fremragende resultater og de har gjennomført operasjonene på en trygg og effektiv måte. Strukturert planlegging og sikker gjennomføring har vært viktige elementer i dette arbeidet, sa konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring (TPB), Margareth Øvrum, under utdelingen.

Følgende egenskaper kjennetegner vinnerne:

  • Ingen alvorlige hendelser
  • Høy operasjonseffektivitet
  • Konsistente operasjoner

– Det er en anerkjennelse å motta prisen for årets intervensjonslag – all ære til involvert personell på fartøyet Island Frontier og i landorganisasjonen, som har bidratt til dette flotte resultatet. Det er vår ambisjon å produsere tilsvarende resultater i framtiden, forteller Hermann Sveinsvoll, brønnintervensjonsleder for Island Frontier.

Lett brønnintervensjon er et viktig redskap i Statoils verktøykasse for å øke utvinningen fra felt i drift. I tillegg til at dette gjøres fra faste installasjoner, har Statoil for tiden tre fartøy på kontrakt som foretar intervensjoner på havbunnsfelt.

Ledende boreingeniør på Transocean Leader, Andrew Lambert, var også til stede under utdelingen:

– HMS-resultatet og den gode operasjonelle leveransen på Transocean Leader, skyldes et godt lagarbeid og tett samarbeid mellom Statoil og våre leverandører. Denne utmerkelsen vil være en inspirasjon for boring og brønn til å videreføre det gode arbeidet.

Lambert understreker også at god etterlevelse- og lederskapskultur er et viktig kriterium for å oppnå like stor suksess i framtiden.

Transocean Leader boret syv letebrønner de første ti månedene i 2011, før riggen forflyttet seg til Troll for å bore produksjonsbrønner.

Evalueringen er utført av Statoils forbedringsprosjekt, som arbeider med å øke fokus og bidra til sikker, pålitelig og effektiv drift i Statoil sine bore- og brønnoperasjoner.

Prosjektet følger daglig opp mer enn 50 operasjoner på verdensbasis.