Skip to content

Framo Engineering får kontrakt for gasskompresjon

april 12, 2012, 13:39 CEST
Bilde

Siri Espedal Kindem, direktør for teknologi i Statoil. (Foto: Ivar Langvik)

- Undervanns gasskompresjon er et viktig teknologisprang for å øke utvinningsgraden og levetiden for flere gassfelt. Med denne teknologien på plass er vi også ett skritt nærmere ambisjonen vår om å kunne flytte prosesseringsutstyr ned på havbunnen, i realiteten en havbunnsfabrikk, sier Siri Espedal Kindem, direktør for teknologi i Statoil.

Etterhvert som et felt blir eldre, reduseres det naturlige trykket i reservoaret. Derfor er det nødvendig med kompresjon for å få opp mer gass og frakte den til plattformen.

Statoil og lisenspartner Petoro besluttet i 2011 å velge havbunns kompressorteknologi som konsept for å komprimere gass ca 15 kilometer fra Gullfaks C-plattformen.

Bilde

Jannicke Nilsson, direktør for Drift Nordsjøen Vest i Statoil. (Foto: Helge Hansen)

- Det finnes store gjenværende volumer på Gullfaks-feltet. Volumer vi ikke vil klare å produsere med dagens løsning og eksisterende installasjon. Havbunnskompressor anlegg er et av våre viktigste tiltak for økt utvinning av eksisterende felt på norsk sokkel. Dette vil kunne øke produksjonen fra feltet med tre milliarder kubikkmeter gass,  slik at Gullfaks kan opprettholde platåproduksjon på gasseksport, sier Jannicke Nilsson, direktør for Drift Nordsjøen Vest i Statoil.

I dag er forventet utvinningsgrad for Gullfaks Sør Brent reservoaret 62 prosent. Kombinasjonen av havbunnskompresjon og konvensjonell lavtrykksproduksjon i en seinere fase, vil kunne løfte den til 74 prosent. Dette er altså et viktig prosjekt for økt utvinning.

I 2009 fikk Framo Engineering kontrakt på utvikling av teknologien etter en studiefase i 2008 med flere industrileverandører. Nå er teknologien kvalifisert og konseptet modnet for utbygging, og kontrakten settes nå, med forbehold om positiv investeringsbeslutning.

Dette er den første leveranse Framo Engineering har til Statoil innen ingeniørtjenester, anskaffelser og bygging (EPC) av havbunns system.

- Det er positivt å se at vi har flere som kan levere tjenester innen dette segmentet. Vi har hatt et langt og godt samarbeid med Framo Engineering som leverandør av pumpesystemer. Dette oppdraget bygger videre på kompetanse innen teknologi og prosjektgjennomføring derfra. Vi har i felleskap jobbet med teknologiutvikling over tid som nå munner ut i en EPC-kontrakt for første gang, sier Espedal Kindem.

Kontrakten har verdi på rundt 900 millioner norske kroner avhengig av endelig avrop. Arbeidet starter umiddelbart og kontrakten har en varighet frem til november 2015. Kontrakter for plattformmodifikasjoner og marine operasjoner i forbindelse med utbyggingen av Gullfaks vil bli tildelt i løpet av sommer/høst 2012, gitt positiv investeringsbeslutning

Statoil og partnerne valgte i fjor å gå for havbunns gasskompresjon på Åsgard-feltet fra 2015, og før påske ble plan for utbygging og drift godkjent i Stortinget. Statoil jobber også med teknologikvalifisering for operatøren Shell for havbunns kompresjonsløsning på Ormen Lange.

Bilde

 

Illustrasjon av havbunnsramme på Gullfaks med gasskompresjon.

(Illustrasjon: Statoil)